Oposicions 2019. Places per especialitats


16 Nov, 2018

Cos de mestres

Codi

Especialitat

Places

ALL

Audició i llenguatge

75

EES

Pedagogia terapèutica

283

INF

Educació infantil

589

PAN

Llengua estrangera: anglès

331

PEF

Educació física

211

PFR

Llengua estrangera: francès

8

PMU

Música

175

PRI

Educació primària

1.932

 

Total

3.604

Cos de professors d'ensenyament secundari

Codi

Especialitat

Places

501

Administració d'empreses

77

502

Anàlisi i química industrial

30

503

Assessoria i processos d'imatge personal

24

505

Formació i orientació laboral

91

506

Hoteleria i turisme

24

507

Informàtica

139

508

Intervenció socio-comunitària

87

510

Organització i gestió comercial

73

511

Organització i processos de manteniment vehicles

24

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

26

513

Organització i projectes de sistemes energètics

8

515

Processos de producció agrària

16

516

Processos industria alimentaria

11

517

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

30

518

Processos sanitaris

42

519

Processos i mitjans de comunicació

11

522

Processos i productes d'arts gràfiques

10

524

Sistemes electrònics

8

525

Sistemes electrotècnics i automàtics

28

 

Total

759

Cos de professors tècnics de formació professional

Codi

Especialitat

Places

601

Cuina i pastisseria

31

603

Estètica

29

608

Laboratori

9

609

Manteniment vehicles

49

610

Màquines, serveis i producció

3

611

Mecanització i manteniment de màquines

42

614

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

8

615

Operacions de processos

10

616

Operacions i equips de producció agrària

13

617

Patronatge i confecció

6

618

Perruqueria

16

619

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

33

620

Procediments sanitaris i assistencials

97

621

Processos comercials

54

622

Processos de gestió administrativa

66

623

Producció en arts gràfiques

9

625

Serveis a la comunitat

69

626

Serveis de restauració

13

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

80

629

Tècniques i procediments d'imatge i so

5

 

Total

642