Calendari escolar curs 2023/24


31 May, 2023

Calendari escolar curs 2023/24

ORDRE EDU/133/2023, de 26 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Inici del curs:

 • Educació Infantil, Primària, ESO i Cicles Formatius FP de grau bàsic: Quart dia laborable del mes de setembre.
 • Batxillerat, Cicles formatius FP grau mitjà i superior: el primer dia laborable després de l’11 de setembre.
 • Ensenyaments artístics de règim especial, Graus professionals de música i dansa, Ensenyaments esportius, Ensenyaments de CFA/AFA: no més tard del 18 de setembre o del dia següent laborable, si aquest és festiu.
 • EOI: no més tard del 25 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

En tots els ensenyaments, la preparació del curs i l'aprovació d'horaris s'ha d'haver efectuat amb anterioritat a la data d'inici de les classes.

Fi de curs:

 • Primer cicle Educació Infantil: darrer dia laborable del mes de juny.
 • Segon cicle d’Infantil, Primària, ESO, FP de grau bàsic i primer de Batxillerat: 21 de juny.

Vacances escolars i dies festius

 • Nadal: del 21 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024, ambdós inclosos.
 • Setmana Santa: del 23 de març a l'1 d'abril de 2024, ambdós inclosos.
 • Els centres poden establir quatre dies festius de lliure disposició que s'han de distribuir equitativament entre els tres trimestres.

Disposició transitòria única

El pla pilot de jornada continuada a primària, que afecta 25 escoles, queda prorrogat per al curs 2023-2024.

Novetats:

 • La direcció del centre públic o bé la titularitat del centre privat pot adreçar a la direcció dels serveis territorials la sol·licitud per organitzar la jornada continuada, que pot començar a partir del 5 de juny. (Desapareix la intensiva al mes de setembre).
 • Els centres educatius podran reduir una hora diària l'horari de l'alumnat de l'Educació Secundària Obligatòria a partir del dia 3 de juny, o bé dues hores diàries a partir de l'10 de juny, mantenint el còmput total d'hores curriculars de cada curs de l'etapa.

SIGNA: CONTRA L'AVANÇAMENT DEL CURS ESCOLAR A CATALUNYA!