Calendari Escolar Curs 2024-25


14 May, 2024

 

CALENDARI ESCOLAR CURS 2024-25

ORDRE EDU/104/2024, de 6 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres educatius no universitaris de Catalunya

Inici del curs: 9 de setembre

Final de curs: 20 de juny

Inici de les activitats lectives:

1. En el primer cicle d'educació infantil i en el segon cicle d'educació infantil: el 9 de setembre o el dia laborable següent, si aquest és festiu.

2. En l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i els cicles formatius de formació professional de grau bàsic: el 9 de setembre o el dia laborable següent, si aquest és festiu.

3. En el batxillerat, els cicles formatius de formació professional de grau mitjà i superior, els cursos d'especialització de la formació professional, els itineraris formatius específics, els programes de formació i inserció, el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, el curs s'iniciarà el 12 de setembre o el dia laborable següent, si aquest és festiu.

4. En els cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny el curs s'iniciarà el 12 de setembre o el dia laborable següent, si aquest és festiu i els de grau superior no més tard del 16 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

5. En els ensenyaments artístics de règim especial d'arts escèniques, en els graus professionals de música i dansa i en els ensenyaments artístics superiors, les classes no han de començar més tard del 16 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

6. En els ensenyaments esportius les classes s'han d'iniciar no més tard del dia 16 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

7. En els ensenyaments de centres i aules de formació d'adults les classes han de començar no més tard del dia 16 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

8. En els ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes les classes s'han d'iniciar no més tard del 23 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

En tots els ensenyaments, la preparació del curs i l'aprovació d'horaris s'ha d'haver efectuat amb anterioritat a la data d'inici de les classes.

Final de curs: primer cicle de l'educació infantil finalitzen el darrer dia laborable del mes de juny; al segon cicle de l'educació infantil, a l'educació primària, a l'educació secundària obligatòria, a la formació professional de grau bàsic i al primer curs de batxillerat finalitzen el dia 20 de juny. La resta d'ensenyaments finalitzen el curs d'acord amb la seva programació acadèmica.

 

Vacances escolars i dies festius

Nadal: del 21 de desembre de 2024 al 7 de gener de 2025, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 12 d'abril al 21 d'abril de 2025, ambdós inclosos.

Quatre dies festius de lliure disposició que s'han de distribuir equitativament entre els tres trimestres

calendari_escolar2024-25