Taula de pensions 2019


25 Ene, 2019

  

TAULA DE PENSIONS  2019

                           

Grup/Subgrup (Ley 7/2007)

Haver regulador (€/any)

A1

41.807,75

A2

32.903,75

 

 

 

 

 

a) Les pensions experimenten un increment del 1,6% respecte a les de l'any 2018.

b) Pensió màxima a percibir per al 2019 serà de 2.659,41€ mensuals o 37.231,74.

c) Per al càlcul de la pensió cal buscar a la fila dels anys els serveis que es tenen. A més a més, cal descomptar el % de l'IRPF que Hisenda estipuli en cada cas.

 

TAULA DE PENSIONS  2019

 

Anys de servei

 

% haver regulador

 

Grup A1

 

Grup A2

 

 

€/any

€/mes

€/any

€/mes

15

26,92

11.254,65

803,90

8.857,69

632,69

16

30,57

12.780,63

912,90

10.058,68

718,48

17

34,23

14.310,79

1.202,20

11.262,95

804,50

18

37,88

15.386,78

1.1131,20

12.463,94

890,28

19

41,54

17.366,94

1.240,50

13.668,22

976,30

20

45,19

18.892,92

1.349,49

14.869,20

1.062,09

21

48,84

20.418,91

1.458,49

16.070,19

1.147,87

22

52,50

21.957,43

1.568,39

17.281,05

1.234,36

23

56,15

23.475,05

1.676,79

18.475,46

1.319,68

24

59,81

25.005,22

1.786,09

19.679,73

1.405,70

25

63,46

26.531,20

1.895,09

20.880,72

1.491,48

26

67,11

28.057,18

2.004,08

22.081,71

1.577,26

27

70,77

29.587,34

2.113,38

23.285,98

1.663,28

28

74,42

31.113,33

2.222,38

24.486,97

1.749,072

29

78,08

32.643,49

2.331,68

25.691,25

1.835,09

30

81,73

34.169,47

2.440,68

26.892,23

1.920,87863,60

31

85,38

35.695,46

2.549,68

28.093,22

2.006,66

32

89,04

37.225,62

2.658,97

29.297,50

2.092,68

33

92,69

38,751,60**

2.767,97

30.498,49

2.178,461

34

96,35

40.281,77

2.877,27

31.702,76

2.264,48

35 ó más

100,00

41.807,75

2.986,27

32.903,75

2.350,27