Resultat de la recerca

Tornar

Catalunya 21 Nov, 2018
Convocatòria Docents Exterior

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior.

Llegir més
#Exterior #Docents #Convocatòries específiques
Catalunya 19 Nov, 2018
Proves extraordinàries per a l'obtenció dels certificats dels nivells B1, B2 i C1 EOI

RESOLUCIÓ ENS/2036/2018, de 29 d'agost, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2018-2019, per a l'obtenció dels certificats dels nivells B1, B2 i C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

Llegir més
#Idiomas
Catalunya 16 Nov, 2018
Oposicions 2019. Places per especialitats

Previsió de publicació de la convocatòria  abans de finalitzar l'any 2018.

Llegir més
#Oferta d'ocupació pública #Oposicions #Docents
Catalunya 12 Nov, 2018
Convocatòria de Concurs Específic de Mèrits

Convocatòria de concurs específic de mèrits per a llocs de treball docents amb perfil professional de competència digital.

Llegir més
#Convocatòries específiques #Funcionaris
Catalunya 06 Nov, 2018
Concurs de Trasllats 2018-2019

RES ENS/2502/18, de 23 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

Llegir més
#Concurs de trasllats #Convocatòries específiques
Catalunya 31 Oct, 2018
Concurs General de Trasllats 2018/19

Publicada la RESOLUCIÓ ENS/2503/2018, de 23 de octubre, de convocatòria de concurs de trasllats. 

Llegir més
#Concurs de trasllats #Funcionaris #Normativa
Catalunya 31 Oct, 2018
Regulació Fase de Pràctiques

RESOLUCIÓN ENS/2501/2018, de 24 de octubre, de regulación de la fase de prácticas prevista en la Resolución ENS/2742/2017, de 21 de noviembre, de convocatoria de concurso-oposición para el ingreso y acceso a la función pública docente y para la adquisición de nuevas especialidades.

Llegir més
#Docents #Normativa #Funcionaris
Catalunya 30 Oct, 2018
Sol.licitud de NO disponibilitat Borsa Personal Docent

Sol.licitud de no disponibilitat Borsa Personal Docent

Llegir més
#Borses de treball
Catalunya 30 Oct, 2018
Perfils Professionals

El Departament d'Ensenyament porta a terme l'acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament.

Llegir més
#Perfils Professionals
Catalunya 30 Oct, 2018
Consulta i modificació de dades de la borsa de treball de personal docent

Consulta i modificació de dades del 29 d'octubre al 5 de novembre de 2018

Llegir més
#Borses de treball
Catalunya 24 Oct, 2018
Oposicions: Aptes fase de pràctiques

Aptes fase de pràctiques dels funcionaris en pràctiques curs 2017-18

Llegir més
#Funcionarios #Normativa #Oposicions
Catalunya 18 Oct, 2018
Increment retributiu 2018 i millora econòmica per IT

Aprovat el Decret sobre l'increment retributiu per al 2018 i sobre el cobrament del 100% per Incapacitat Temporal

Llegir més
#Retribucions #Legislació #Acords
Catalunya 09 Oct, 2018
Retribucions. Increment salarial 2018

A la Mesa de Funció Pública s’ha acordat un increment de l'1,95% dels nostres salaris.

Llegir més
#Retribucions #Mesas de negociació
Catalunya 08 Oct, 2018
Enquesta sobre la convivència a les aules. Participa!

ANPE posa en marxa una enquesta sobre convivència a les aules

Llegir més
#Convivència #Docents #Acció sindical
Catalunya 05 Oct, 2018
5 d’OCTUBRE, DIA MUNDIAL DEL DOCENT

5  d’OCTUBRE, DIA MUNDIAL DEL DOCENT ANPE EXIGEIX ABORDAR LA SITUACIÓ DEL PROFESSORAT I EL SEU FUTUR PROFESSIONAL PER DIGNIFICAR LA PROFESSIÓ DOCENT

Llegir més
#Docents
Catalunya 03 Oct, 2018
Concurs de Trasllats 2018-2019

Publicades Normes procedimentals del Concurs de Trasllats.

Llegir més
#Concurs de trasllats #Funcionaris
Catalunya 30 Sep, 2018
ANPE demana als pares i mares d'alumnes un ús responsable dels grups de whatsapp i respecte al professorat

ANPE demana als pares i mares d'alumnes un ús responsable dels grups de whatsapp i respecte al professorat

Llegir més
#ANPE Informa #Notes de premsa
Catalunya 05 Sep, 2018
Propers nomenaments telemàtics

Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent

Llegir més
#Nomenaments #Sustitutos #Interins
Catalunya 17 Jul, 2018
Resolució definitiva Adjudicacions d'Estiu

Consulta de l'adjudicació amb codi d'usuari ATRI Consulta de l'adjudicació amb codi d'usuari temporal

Llegir més
#Adjudicacions #Docents #Listados
Catalunya 17 Jul, 2018
Nomenaments Telemàtics 2018/19

Informació per al curs 2018/19 Funcionament de l'adjudicació de places Primera vacant o substitució Finalització de la vacant o substitució Resolució de dubtes

Llegir més
#Nomenaments #Borses de treball #Sustitutos
Catalunya 17 Jul, 2018
Borsa Personal Docent

Llista definitiva d'admesos i exclosos darrera convocatòria

Llegir més
#Borses de treball #Listados #Sustitutos
Catalunya 13 Jul, 2018
Llista aspirants seleccionats oposicions.

En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista d'aspirants seleccionats a què fa referència la base 7.4.6, aquests han de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona)

Llegir més
#Oposicions #Docents #Normativa
Catalunya 11 Jul, 2018
Criteris per a la gestió de la borsa durant curs 2018-2019

1.     Criteris per a la gestió de la borsa durant curs 2018-2019 A) Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019. B) RESOLUCIÓ ENS/ /2018, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2018-2019.    

Llegir més
#Interins #Sustitutos #Normativa
Catalunya 04 Jul, 2018
Resolució d'adjudicacions de destinacions provisionals

Resolució Provisional. Termini per presentar reclamacions: del 5 al 9 de juliol de 2018

Llegir més
#Adjudicacions #Interins #Docents
Catalunya 02 Jul, 2018
Prestació d’atur

PRESTACIÓ D'ATUR Pot demanar la prestació d'atur el personal interí o substitut que hagi finalitzat un nomenament, per tant s'ha extingit el seu contracte de treball.

Llegir més
#Interins #Sustitutos #Retribucions
Catalunya 29 Jun, 2018
Número d'ordre definitiu de la borsa de personal docent per al curs 2018/19

Cada curs escolar, el Departament d'Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya dels candidats a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.  

Llegir més
#Borses de treball #Interins #Sustitutos
Catalunya 26 Jun, 2018
Oposicions

Aspirants seleccionats i aprovats no seleccionats.

Llegir més
#Oposicions #Docents #Notícies
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tornar