Resultat de la recerca

Tornar

ANPE CATALUNYA CONDEMNA L’ATAC A DOCENTS I ALUMNES DE L’INSTITUT “JOAN FUSTER”
Catalunya 20 Abr, 2015
historico

  Tragedia en un instituto de Barcelona Un menor mata amb una ballesta un professor en un institut de Barcelona

Llegir més
Històric
PUBLICADA LLISTA DEFINITIVA BORSA 14-15
Catalunya 16 Abr, 2015

BORSA PERSONAL DOCENT 2014-2015 Publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses. http://aplitic.xtec.cat/e13_bor_cons/editLogin.do

Llegir més
Històric
JORNADA CONTINUADA, A PRIMÀRIA TAMBÉ!
Catalunya 15 Abr, 2015

ANPE-SINDICAT INDEPENDENT INICIA UNA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES PER PORTAR-LES AL PARLAMENT DE CATALUNYA QUAN AQUEST ES CONSTITUEIXI. Si estàs d’acord amb que un centre de primària també pugui escollir aquest tipus de model horari, signa!  [ninja_form id=7]  

Llegir més
Històric
Afilia't
Catalunya 27 Mar, 2015

QUOTA: Una quota de 72 euros a l'any. Es pot desgravar a la Declaració de la Renda.   FORMULARI D'AFILIACIÓ per a Barcelona FORMULARI D'AFILIACIÓ per a Girona FORMULARI D'AFILIACIÓ per a Lleida FORMULARI D'AFILIACIÓ per a Tarragona      

Llegir més
Històric
RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS DE TRASLLATS 2015
Catalunya 24 Mar, 2015
historico

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CGT DE MESTRES Consulta resultados por DNI Listado alfabético de participantes A-E   Listado alfabético de participantes F-L   Listado alfabético de participantes M-Q  Listado alfabético de participantes R-Z   Termini de reclamació cos mestres: del 25 de març al 7 d'abril RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CGT DE SECUNDÀRIA I INSPECCIÓ Consulta resultados por DNI Listado alfabético de participantes A-E Listado alfabético de participantes F-L Listado alfabético de participantes M-Q Listado alfabético de participantes R-Z Termini de reclamació cos secundaria: del 14 al 26 de març

Llegir més
Històric
Política de cookies
Catalunya 15 Mar, 2015

Debes escribir el texto indicando tu política de cookies, con las cookies que usas en tu blog. Documentacion: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf

Llegir més
Històric
Contacta amb nosaltres
Catalunya 15 Mar, 2015

ANPE Barcelona 93 3012913 C/ Pelai 12, 2n G 08001 barcelona@anpe.es ANPE Tarragona 977 244458 C/ August 5, 5ª 3ª 43003 tarragona@anpe.es ANPE Lleida 973 281406 Avda. Catalunya 2, 7ª 25002 lleida@anpe.es ANPE Girona 93 3012913 C/ Eiximenis 20, 2n 1ª 17001 girona@anpe.es

Llegir més
Històric
BORSA DE TREBALL. LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS
Catalunya 06 Mar, 2015
historico

BORSA DE TREBALL. LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS Llista provisional d'admesos i exclosos Reclamacions del 6 al 17 de març de 2015. Una vegada publicada la llista provisional, les persones admeses ja formen part de la borsa i participen en els nomenaments telemàtics ordinaris. Accés a l'aplicatiu RESOLUCIÓ ENS/2878/2014, de 17 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball    

Llegir més
Històric
RESULTATS ELECCIONS SINDICALS 2015
Catalunya 27 Feb, 2015
historico

Moltes gràcies a tots/es els que ens heu donat el vostre suport! Clickeu per ampliar.

Llegir més
Històric
VACANTS PROVISIONALS CONCURS TRASLLATS 14-15
Catalunya 13 Feb, 2015

Calendari Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 24 de nov. 2014 Publicació llista de participants amb puntuació: gener de 2015 VACANTS PROVISIONALS de cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola. VACANTS PROVISIONALS a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny. Publicació llista amb l'adjudicació provisional: març de 2015 Publicació llista amb l'adjudicació definitiva: maig de 2015 Normativa Resolució ENS/2252/2014, de 10 d'octubre,  de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola (DOGC núm. 6739, de 30.10.2014) Resolució ENS/2251/2014, de 10 d'octubre,   de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny (DOGC núm. 6739, de 30.10.2014)

Llegir més
Històric
EL 26 DE FEBRER, VOTA ANPE. PERQUE NO TOTS ELS SINDICATS SOM IGUALS
Catalunya 05 Feb, 2015
historico

Benvolgut/da company/a, Com ja sabreu, el proper 26 de febrer hi ha Eleccions per escollir els representants sindicals dels docents a Catalunya. Aquests quatre darrers anys han estat marcats per la pèrdua de drets laborals (baixada de sous, augment d’hores lectives i de ràtios...) i per la implantació de lleis (LOMCE, LEC i els seus decrets, especialment el de plantilles) que han empitjorat la nostra tasca professional. El grans sindicats, potser preocupats en agafar posicions per saltar a la política i en acontentar a algunes associacions –de pares i mares, professionals...- o perquè tenen interessos en altres sectors (privat i concertat en el cas de l’Ensenyament), no han sabut o pogut reconduir la situació Per tot això, us demanem que ens doneu la vostra confiança i el dia 26 voteu per ANPE SINDICAT INDEPENDENT. Perquè som un sindicat INDEPENDENT, seriós, sense influències polítiques, PROFESSIONAL, només dedicat a L’ENSENYAMENT PÚBLIC. Sense subvencions. Sense distraccions. Amb les idees clares. AMB EL TEU VOT, CANVIAREM................... PROU BUROCRÀCIA SENSE SENTIT. Els docents estem per educar i ensenyar, no per omplir paperassa inútil que ens treu un temps molt valuós. PROU INFLUÈNCIA DE LA POLÍTICA. Som un sindicat independent; no ens importa qui governi ni devem favors a ningú. Els polítics ens han d’ajudar a construir una professió més digne, sense pors, favors o “mirar a una altra banda”. PROU SINDICALISME ESTÈRIL. Ja hi ha hagut prou vagues, concentracions i demés. Pensem millor les estratègies i pensem què volem els docents abans d’engegar res. Les accions, meditades, i sobretot que serveixin per alguna cosa. PROU LLEIS ABUSIVES I INJUSTES. ANPE lluitarà per tirar enrere l’injust Decret de Plantilles, (retornant així el valor i poder als claustres), ordenar el garbuix d’opcions horàries, retirar els descomptes per baixa, el tracte indigne als interins i mantenir la jubilació voluntària als 60 anys. JA HEM PAGAT PROU LA CRISI. Prou de prendre el sou als docents. Proposem un calendari seriós i factible de negociació per recuperar tot el que ens han sostret. AMB EL TEU VOT, ACONSEGUIREM................. JORNADA CONTINUADA. Només a Catalunya no hi ha opció d’escollir Jornada Continuada a Primària. Prou donar l’esquena al futur. Som els que sabem més del tema, amb experiència a tot l’Estat. Acabarem amb el boicot de diverses associacions i els altres sindicats d’ensenyament i desencallarem projectes. ESTATUT DEL DOCENT I CARRERA PROFESSIONAL. No tenim un marc legislatiu propi i això afavoreix l’ intrusisme polític i social, alimentat moltes vegades per populismes i demagògies. És un tema CABDAL per ANPE. MILLORA DE L’IMATGE I RESPECTE AL DOCENT. Et mereixes respecte per la teva professió. Prou agressions injustificades al professorat. REDUCCIÓ DE JORNADA LECTIVA I RÀTIOS. Perquè un centre educatiu no és un aparcament d’infants o adolescents. S’ha d’acabar l’amuntegar alumnes a les classes durant hores i hores i perdre qualitat educativa. MANTENIMENT DE MUFACE I CLASSES PASSIVES. Som un sindicat molt fort a nivell estatal: podem lluitar per tu i defensar MUFACE i la teva jubilació. Per aquestes eleccions ens presentem amb la federació FSES. FSES integra a tres sindicats independents de màxima representativitat en los sectors d'Educació i Sanitat (ANPE, SATSE i CEMSATSE) US ADJUNTEM EN FORMAT PDF EL CARTELL I LA CARTA PER SI VOLEU IMPRIMIR-LOS I PENJAR-LOS AL VOSTRE CENTRE:  CARTA ELECCIONS 2015 ; POSTER ELECCIONS 2015

Llegir més
Històric
MODIFICACIÓ DADES BORSA
Catalunya 26 Ene, 2015

MODIFICACIÓ DE DADES: Al llarg del curs 2014-2015 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa:  Consulta i modificació de dades de la borsa de treball de personal docent Del 26 de gener al 2 de febrer de 2015 Actualització de les titulacions que permeten impartir un ensenyament (borsa de treball de personal docent) SEGÜENTS  DATES DE MODIFICACIÓ: Darrera setmana de març de 2015.

Llegir més
Històric
OBERTURA DE LA BORSA 2015
Catalunya 16 Ene, 2015

OBERTURA DE LA BORSA Sol·licituds del 21 de gener al 9 de febrer. Llistat d’admesos i exclosos provisional: previsió: 15 de març Llistat d’admesos i exclosos definitiu: segona quinzena d’abril. RESOLUCIÓ ENS/2878/2014, de 17 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament. CONSULTA SOL·LICITUD ESPECIALITATS CONVOCADES Requisits generals: 1)Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea 2) Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc. 3) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat (caldrà aportar un certificat mèdic) 4) No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques. 5) Tenir el certificat de nivell de suficiència de català , o titulació equivalent 6) No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir. 7) Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar. Documentació a presentar als diferents Serveis Territorials del Departament o al Consorci d'Educació de Barcelona:   *Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per expedir aquest títol, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. *En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis fets, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol. *Si ets professor/a d'Ensenyament Secundari o EOI: original o fotocòpia compulsada del títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes o del certificat d'aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l'educació o el títol d'especialització didàctica. *Fotocòpia del document nacional d'identitat *Certificat mèdic ordinari (es pot trobar a qualsevol Quiosc o estanc) que acrediti que no es pateix cap malaltia ni s'està afectat o afectada per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta (l'expedeix un metge de família a qualsevol CAP) *Certificat de nivell de suficiència de català , o titulació equivalent *Declaració jurada (inclosa a l'aplicatiu informàtic) de no haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques. Així mateix, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen. *MÈRITS (PDF AMB TOTA LA INFORMACIÓ) *Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat. *Es subdivideixen en: a) Experiència docent (màxim 18 punts) i b) Formació acadèmica (titulacions, certificats de nivell, masters, postgraus...) Cal aportar originals i fotocòpies- per compulsar-les als registres-de tots el títols i contractes que justifiquin els mèrits. ENLLAÇ AMB EL DEPARTAMENT (inclou la sol·licitud d'inscripció, formularis i documentació i normativa)  

Llegir més
Històric
Càtedres
Catalunya 26 Dic, 2014

DOGC 16/11/10:  Llista única d'aspirants seleccionats. Llista de persones seleccionades Termini per presentar recursos: un mes des de l'endemà de la publicació de la resolució al DOGC

Llegir més
Històric
Cusos Oposicions
Catalunya 26 Dic, 2014

Cursos presencials de preparació d'Oposicions Infantil, Primària i Secundària ESTAT OPOSICIONS CURS 2013-2014 CCAA    ESTAT ANDALUSIA CONVOCADES[VEURE] ARAGÓ CONVOCADES[VEURE] ASTURIES No hi ha acord encara. [VEURE] BALEARS No s'ha pronunciat encara CANARIES En negociació. (VEURE) CANTABRIA Hi habia oferta de places pero no convocatoria d'oposicions. CASTELLA LA MANXA No Convoca. Informació de la Consejería. [VEURE] CASTELLA-LLEÓ Hi habia oferta de places pero no convocatoria d'oposicions. CATALUNYA No convoca. CEUTA I MELILLA Pendent EXTREMADURA No convoca (VEURE) GALICIA CONVOCADES [VEURE] LA RIOJA No convoca. MADRID CONVOCADES [VEURE] MURCIA No Convoca. Aprobat en mesa sectorial. [VEURE] NAVARRA No s'ha pronunciat encara VALENCIA No convoca fins 2015   SI A L'APUNTAR-VOS AL CURS SENYALEU QUE SOU AFILIATS D'ANPE GAUDIREU DE DESCOMPTE   ESPECIALITAT DIA HORARI LLOC PROFESSOR/A CONTACTE Educació Infantil A convenir Consultar Vila-Seca Maria Rosa Mendia mmendia@xtec.cat 619366912 Primària/Secundària A convenir A partir de les 18h. Reus Eduard Montané eduard1966@wanadoo.es 696980698 Infantil/Primària A convenir Consultar Reus Pep Montaner pmontanercugat@gmail.com 608201368

Llegir més
Històric
CANVI A LA JORNADA INTERINS 0'86%
Catalunya 17 Dic, 2014

JORNADA DEL PERSONAL SUBSTITUT A PARTIR DE L’1 DE GENER AL 100% Les modalitats de la jornada seran: Jornada complerta: 100% ½ jornada: 50% 1/3 de jornada: 33,33% 2/3 de jornada: 66,66% ½ +1/3 de jornada: 83,33 %  Això comportarà: Recuperació del 100% de la jornada i de la dedicació del personal docent interí substitut, a partir de l’1 de gener de 2015. Tancament de la nòmina a 4 decimals Generació d'un nou nomenament pel personal substitut que tingui un nomenament més enllà de l’1 de gener de 2015, adaptat a la nova dedicació horària i salarial, fins l’acabament del nomenament. Adaptació de l'aplicatiu de nomenaments telemàtics a les noves jornades abans de l’1 de gener. Canvis a la normativa, modificant i adaptant la nova situació. Comunicació als centres docents des dels Serveis Territorials de les modificacions horàries del personal docent substitut que estigui prestant serveis. ANPE ES CONGRATULA D’AQUEST PRIMER PAS DE L’ADMINISTRACIÓ I CONTINUARÀ LLUITANT PER ACONSEGUIR EL RESTABLIMENT DELS DRETS LABORALS PERDUTS

Llegir més
Històric
A PROPOSTA D'ANPE ES RETIRA L'ESBORRANY DE RD LOMCE
Catalunya 17 Dic, 2014

EL MINISTERI RETIRA, A PROPOSTA D'ANPE, L'ESBORRANY DE L'RD D'ESPECIALITATS DE SECUNDÀRIA ANPE considera una excel·lent notícia la rectificació del Ministeri que torna la tranquil·litat a centenars de milers de professors d'ensenyament secundari El Ministeri d'Educació ha retirat l'esborrany de Reial Decret d'Especialitats de Secundària, un text que ANPE va criticar des del primer moment per considerar que era un altre pegat en la política educativa del Govern, i que totes les qüestions professionals han de quedar fora dels desenvolupaments normatius de la LOMCE per ser incorporades a un necessari Estatut Docent. La rectificació del Ministeri posa fi al sentit d'un esborrany que, entre altres coses, desvirtuava l'especialització docent i aprofundia en la desvertebració del sistema educatiu. Després de les negociacions mantingudes i de les aportacions realitzades per ANPE, el Ministeri d'Educació ha decidit fer modificacions mínimes en l'actual normativa vigent per a la seva adaptació als canvis que introdueix la LOMCE. En la línia de les posicions defensades per ANPE en les diferents reunions, el Ministeri s'ha compromès a respectar el principi d'especialitats, una qüestió que considerem irrenunciable per garantir la qualitat de l'ensenyament i l'adequada organització de les plantilles docents. D'aquesta manera, el nou Reial Decret que se'ns lliurarà en els pròxims dies s'establirà una equivalència de les assignatures a les noves nomenclatures de la LOMCE i la corresponent atribució de les matèries als docents. ANPE manté la defensa sense matisos d'un autèntic Estatut Docent, com a única solució per a regular les condicions laborals i per garantir una veritable carrera professional. La formació inicial i continuada, la motivació davant el treball, la possibilitat de progrés i el reconeixement són requisits indispensables per millorar les condicions laborals. Davant els reiterats anuncis del Govern sobre la sortida de la crisi econòmica, ANPE confia que aquesta rectificació sigui l'impuls per altres mesures encaminades a la recuperació dels drets laborals i socials del professorat i a la millora de la qualitat de l'ensenyament públic.

Llegir més
Històric
Normativa i Horaris
Catalunya 14 Dic, 2014

NORMATIVA INICI DE CURS 2013-2014 : Primària i Secundària. CALENDARI ESCOLAR: Curs 2013-2014 NORMATIVA INICI DE CURS 2012-2013 : Primària i Secundària. CALENDARI ESCOLAR: Curs 2012-2013 QUADRE RETRIBUCIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL (BAIXA): DECRET LLEI 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.  En tot cas els percentatges s’apliquen sempre sobre les retribucions percebudes el mes anterior a la llicència. Aquest Decret llei entra en vigor el 15 d’octubre de 2012, però queda anul·lat pel DECRET LLEI 2/2013, de 19 de març.   CONCLUSIONS DEL DECRET: CONTINGÈNCIES COMUNES (IT) (malaltia comuna o accident no de treball) : FUNCIONARIS DE CARRERA, INTERINS I PERSONAL LABORAL Del 1er al 3er dia de baixa Percepció del 50% Del 4rt al 20e dia de baixa Percepció del 75% Del 21e fins el 90º de la  baixa Percepció del 100% A partir del 91e dia de baixa Percepció del 100% CONTINGENCIES PROFESSIONALS (accident de treball, embaràs de risc i malaltia professional) Percepció del 100% des del primer dia Hospitalització i intervenció quirúrgica, tractaments oncològics. Percepció del 100%(s’haurà de reclamar si s’estava de baixa entre el 15 d’octubre i el 21 de març ) Horaris COM QUEDEN ELS NOUS HORARIS DE SUBSTITUCIONS DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA   VACANTS PRIMÀRIA (INTERINATGES) Tipus de jornada    % de jornada Hores Lectives Hores Complementàries Total Hores Permanència Total hores cobrament Retribució bruta mensual(sense complements) Vacant  sencera  o compactació 1/3 + 1/3 + 1/3 100,00% 25h 5h 30h 37,5 1.990,99 Mitja vacant + 1/2 substitució 92,67% 23h 30m 5h 28h 30m 34,75 1.844,98 Sencera substitut 86,67% 22h 30m 5h 27h 30m 32,5 1.725,52 Mitja vacant + 1/3 83,33% 20h 50m 4h 10m 25h 31,25 1.659,16 Mitja substitució + 1/3 76,00% 19h 20m 4h 10m 23h 30m 28,5 1.513,15 Compactació de 1/3 + 1/3 66,67% 16h 40m 3h 20m 20h 25 1.327,33 Substitució 2/3 58,67% 15h 3h 30m 18h 30m 22 1.168,05 Mitja vacant 50,00% 12h 30m 2h 30m 15h 18,75 995,50 Mitja substitució 42,67% 11h 2h 30m 13h 30m 16 849,49 1/3 33,33% 8h 20m 1h 40m 10h 12,5 663,66     SUBSTITUACIONS PRIMÀRIA (NO VACANTS) Horari lectiu del/la titular                  % de jornada Hores Lectives substitut Hores Comp. a centre Hores Comp. fora de centre Total Hores comp. Jornada laboral Retribució Bruta Mensual (sense complements) 24-25 86,66 22h 30m 5h 5h 10 32,5 1.725,52 22-23 78,66 20h 30m 4h 30m 4h 30m 9 29,5 1.566,24 20-21 70,66 18h 30m 4h 4h 8 26,5 1.406,97 18-19 62,66 16h 30m 3h 30m 3h 30m 7 23,5 1.247,69                       VACANTS SECUNDÀRIA (INTERINATGES) % de jornada Hores Lectives Hores Comp. fixes setmanals Hores Comp. d’horari no fix Total hores cobrament Retribució General Bruta mensual (Sense complements) SECUNDÀRIA FP Vacant a sencera  o compactació 1/3 + 1/3 + 1/3 100% 20h 8h 2h 37,5 2263,34 2113,27 Mitja vacant + 1/2 substitució 92,67 20h 7h 12m 1h 48m 34,75 2.097,36 1958,30 Sencera substitut 86,67 20h 6h 24m 1h 06m 32,5 1.961,56 1831,50 Mitja vacant + 1/3 83,33 16h 40m 6h 40m 1h 40m 31,25 1.886,12 1761,06 Mitja substitució + 1/3 76,00 16h 40m 5h 52m 1h 28m 28,5 1.720,14 1606,09 1/3 + 1/3 66,67 13h 20m 5h 20m 1h 20m 25 1.502,89 1408,85 Substitució 2/3 58,67 13h 30m 4h 24m 1h 06m 22 1.327,83 1239,79 Mitja vacant 50,00 10h 4h 1h 18,75 1.131,67 1056,64 Mitja substitució 42,67 10h 3h 12m 48m 16 965,69 901,66 1/3 33,33 6h 40m 2h 40m 40m 12,5 754,45 704,42                               SUBSTITUACIONS SECUNDÀRIA (NO VACANTS) Horari lectiu del/la titular                  % de jornada Hores Lectives substitut Hores Complementàries a centre Hores Complementàries fora de centre Total Hores complementàries Jornada laboral Retribució General Bruta mensual (Sense complements) SECUNDÀRIA FP 19-20 86,66 20h 7h 30m 5h 12h 30 m 32,5 1961,56 1831,50 17-18 78,66 18h 7h 30m 4h 11h 30m 29,5 1780,49 1662,44 15-16 70,66 16h 7h 3h 30m 10h 30m 26,5 1599,43 1493,38 13-14 62,66 14h 6h 30m 3h 9h 30m 23,5 1418,36 1324,32         CLICKEU AQUI PER VEURE UN QUADRE EN PDF ON ES DETALLA LA DEDICACIÓ DEL SUBSTITUT EN FUNCIÓ DEL LLOC DE TREBALL A COBRIR (COMPACTACIONS, TITULARS, SUBSITUCIÓ DE SUBSTITUTS...) NORMATIVA INICI DE CURS 2011-2012: Primària i Secundària. CALENDARI ESCOLAR: Curs 2011-2012 DARRERS DECRETS i PROJECTES DE DECRET Decret d’Autonomia de Centres Projecte de Decret de Direccions Projecte de Decret Agència d’Avaluació Decret Mapa Escolar Esborrany definitiu de CG Traslados DOGC 16/07/09 LLEI D'EDUCACIÓ CATALANA (LEC): LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. DOGC 12/11/08 Serveis mínims pel proper 13 de novembre en els centres d'ensenyament públics. DOGC 22/05/08 Gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs 2008-2009. DOGC 19/05/08 Calendari escolar del curs 2008-2009 per als centres educatius no universitaris DOGC 2/05/08 WEB DEPARTAMENT: ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS (provisionals, comissió de serveis, interins, funcionaris en pràctiques) DOGC 30/04/08 Reducció de jornada i disminució de dues hores lectives setmanals per als docents entre 55 i 64 anys per al curs 2008-2009. BOE 04/05/06 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE)

Llegir més
Històric
Assessoria Jurídica
Catalunya 14 Dic, 2014

Els afiliats a ANPE CATALUNYA poden utilitzar el servei d’assessoria jurídica de forma gratuïta demanant hora de visita amb el nostre advocat als telèfons de cada una de les seus o utilitzant el correu electrònic. ANPE Tarragona: 977 244458 tarragona@anpe.es ANPE Barcelona: 93 3012913 barcelona@anpe.es ANPE Lleida: 973 281406 lleida@anpe.es

Llegir més
Històric
Jornada Continuada
Catalunya 14 Dic, 2014
historico

INFORMACIÓ SOBRE LA JORNADA CONTINUADA   Des d' ANPE.cat, després d'haver-se aprovat la L.E.C. i coneixent ja la normativa a que ens hem d'atendre, hem decidit de posar fil a l'agulla per a que els nostres centres a Catalunya puguin decidir sobre el tipus de jornada que volen. Sabem que molts centres estarien disposats a treballar per elaborar un projecte de jornada continuada. Per això, aquest espai i el nostre sindicat estarà disponible per totes aquelles iniciatives dirigides en aquesta direcció, que nosaltres estimem la més encertada de les opcions horàries per raons pedagògiques i laborals. ANPE ha estat històricament el sindicat que millor ha defensat, fet més pedagogia i promogut més accions a favor de la jornada continuada. Necessitem un moviment que pugui començar des d'un nivell local i que pugui crèixer fins a convertir-se en un fet social,  basat, des del respecte a altres filosofies,  en el suficient coneixement científic i pedagògic al respecte. Aquest moviment necessita de la vostra aportació i col·laboració. El sindicat serà fòrum i altaveu de les vostres inquietuds i serà l'interlocutor amb l'administració, intentant acompanyant-vos en aquesta esperançadora singladura.   20-06-2012 Com ja sabeu, ANPE CATALUNYA va celebrar el passat 14 d'abril de 2012 el II CONGRÉS DE JORNADA CONTINUADA a la Universitat de Barcelona. El congrés es va veure recolzat per un curs on-line que va tenir una acollida 20-06-2012. Els companys d'ANPE a la COMUNITAT VALENCIANA han aconseguit fer canviar el parer de la Conselleria i en 6 mesos es regularà l'Ordre de procediment per sol·licitar la JORNADA CONTINUADA. Tot això reforça el que sempre us diem: NOMÉS ANPE ES PREOCUPA PER IMPULSAR DE VERITAT EL TEMA DE LA JORNADA CONTINUADA. ELS DEMÉS PARLEN I PARLEN PERÒ A LA HORA DE LA VERITAT NO FAN RES... FELICITATS A TOTS ELS COMPANYS I COMPANYES D'ANPE VALENCIA PER LA SEVA FITA!! US ADJUNTEM LA NOTÍCIA COMPLERTA EN AQUEST LINK 02-03-2012. Encara que sembli increïble, molts agents educatius (entre d'ells alguns sindicats que s'oposaven a la implantació de la JORNADA CONTINUADA o que senzillament no van fer-li cap cas en un moment propici per haver-la impulsat) ara volen "apuntar-se al carro" perque veuen clarament que serà una opció a tenir en compte. Que quedi clar que només ANPE CATALUNYA ha apostat per la JORNADA CONTINUADA des d'un principi, i que molt sovint hem lluitat sols perque els docents la puguin gaudir. Amb l'opció d'implantació inminent d'aquest tipus de Jornada a secundària veiem que el nostre esforç ha portat resultats. De totes maneres, estem contents de veure que ara més gent vegi que "canviar no és bo ni dolent, senzillament és inevitable" (conclusió del congrès sobre JORNADA CONTINUADA que ANPE va celebrar a l'any 2007) Us adjuntem un nou article sobre JORNADA CONTINUADA al canal 3/24 de notícies: LINK A LA NOTÍCIA. 03-10-2011.Un altre article de LA VANGUARDIA, escrit per Alicia Rodríguez de Paz on es parla de la implantació a l'Estat de la JORNADA CONTINUADA, amb pros i contres. És important que coneguem també les raons contràries a la nostra proposta, per poder tenir una visió més àmplia sobre el tema. PODEU LLEGIR L'ARTICLE SEGUINT AQUEST ENLLAÇ 02-10-2011.El debat ja està en marxa i cada cop veiem més notícies que parlen de la ideonitat (o no) de la JORNADA CONTINUADA a primària i secundària. Aquest interessant article aparegut a LA VANGUARDIA, escrit per Maite Gutiérrez parla de la sobrecàrrega d'hores lectives que pateixen els nens i nenes a l'Estat Espanyol. PODEU LLEGIR L'ARTICLE SEGUINT AQUEST ENLLAÇ 30-05-2011. Finalment us podem presentar el video dels "Matins de TV3" on surt Pere Ciudad, president d'ANPE CATALUNYA, defensant la postura de la JORNADA CONTINUADA i debatint el tema de la sisena hora. PODEU VEURE EL VIDEO SEGUINT AQUEST ENLLAÇ 14-04-2011. En el següent link podreu llegir les conclusions del V Congrès Nacional per a la Racionalització dels horaris Espanyols. Les seves conclusions es troben dividides en quatre taules rodones relacionades amb temes d'interés com "Conciliació i competivitat", "Conciliació d'estudi, treball i oci" o "Conciliant amb humor". Esperem que ens pugui servir de reflexió i informació a l'hora de defensar la nostra postura. Llegiu aquí les conclusions de l'últim congrès nacional 01-03-2011. Ser pares/mares treballadors/es avui en dia és molt complicat, gràcies als llarguíssims i incòmodes horaris imposats injustament per la nostra cultura. Ja sabeu el que pensem: Horari curricular pel matí i extraescolars i sisena hora per la tarda. S'acabaria amb el trasbals de buscar centres d'estudi, d'esports... molt sovint a kilòmetres de distància, i tot el que això comporta (despeses, transport, molèsties, incomoditats, stress...) Llegiu aquí un article que exposa les dificultats per les que passen infants i progenitors. Dóna que pensar. 22-02-2011. Continuant amb la discussió sobre la validesa de les jornades laborals llargues (o partides), aquí teniu una entrevista a Ignasi Buqueras, president de la Comissió per a la Racionalització dels Horaris Espanyols. Llegiu aquí la entrevista. 16-02-2011. Us passem un interessantíssim i molt concís article d'opinió de Julio Almeida (Catedràtic E.U. de Sociología. Universidad de Córdoba) que parla sobre els beneficis de la jornada continuada i l'enquistament dels horaris hispànics en el subconscient col·lectiu espanyol (que encara pensa que quantes més hores es treballa, i més llarga és la jornada, millor. Llàstima que tots els païssos capdavanters pensin que és un concepte totalmente erroni i improductiu) Llegiu aquí l'article Signa! [ninja_form id=7]  

Llegir més
Històric
CURSOS DE FORMACIÓ CURS 2014/2015
Catalunya 14 Dic, 2014
historico

Homologats pel Departament d'Educació. Places limitades per ordre d'inscripció. Es prioritzarà l'afiliació. INFORMACIÓ: 977244458- formacioanpe@hotmail.com CURSOS 2014-15 (vàlids per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis...) Si esteu interessats/des en realitzar la preinscripció d'aquests cursos de formació , envieu un e-mail a formacioanpe@hotmail.com amb les següents dades: Nom del curs que us interessa o interessen. Nom i cognoms. DNI. Telèfon de contacte. E-mail. La preinscripció i matrícula del cursos s’haurà de fer dins el termini indicat. No es podrà realizar cap matrícula de cursos fora d’aquest termini, tret que quedin places vancants i el curs no estigui començat. INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE ELS CURSOS D'ANPE.Cat. LLEGIU AMB ATENCIÓ. Els nostres cursos estan HOMOLOGATS pel Departament d'Ensenyament, compten amb docents molt reconeguts i experimentats i es poden realitzar amb comoditat gràcies a la plataforma Moodle. Ara bé, cal recordar una sèrie de normes: *Un cop passada la primera setmana d'inici del curs escollit NO ES PODRA DEMANAR EL RETORN DELS DINERS O CANVIAR DE CURS. *L'alumne/a es compromet a participar en les activitats i treballs que se li demanen. SI L'ALUMNE/A NO COMPLEIX ELS OBJECTIUS DEL CURS O NO REALITZA LES TASQUES DEMANADES NO REBRÀ EL CORRESPONENT CERTIFICAT . *Els certificats es poden demanar un cop acabat el curs; si no teniu XTEC podeu demanar els certificats en paper. *NO ACCEDIU AL MOODLE DIRECTAMENT, SENSE HAVER REALITZAT LA MATRÍCULA I EL PAGAMENT. Nosaltres ja us informarem de com fer el pagament, recordeu que cal utilitzar el correu formacioanpe@hotmail.com per demanar les instruccions de pagament. *Per raons extraordinàries pot cancelar-se un curs; si això succeeix, es tornen els diners a l'interessat/da o es pot realitzar un altre curs de valor igual (o pagar/tornar la diferència de preu) Nou curs Preparació B1 Anglès Semipresencial. 100 hores (plataforma moodle) NOU CURS DE PREPARACIÓ DEL B1 D'ANGLÈS. El curs ofereix una orientació teòrica i pràctica per tal de superar el B1 de Cambridge . La part de teoria es farà amb la Plataforma Moodle i la part pràctica (part oral) de manera presencial a les seus provincials d'ANPE Catalunya. Inici de curs: 10 de novembre Final del curs : 25 de març MÉS INFORMACIÓ I PREUS A: ANPE Barcelona: 93 3012913- barcelona@anpe.es, ANPE Tarragona: 977 244458- tarragona@anpe.es ANPE Lleida: 973 281406- lleida@anpe.es PRIMER TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA El Joc com a Recurs educatiu. Curs on-line 45h    29/09/14 03/11/14 Del 01/09/14 al 28/09/14 Més informació Seminari: WEBQUEST, recerca a internet Seminari on-line 45h    06/10/14 10/11/14 Del 01/09/14 al 05/10/14 Més informació El treball de les competències bàsiques curs on-line 100h    06/10/14 15/12/14 Del 01/09/14 al 05/10/14 Més informació Metodologia significativa, treballar a l'aula sense llibres de text curs on-line 100h    06/10/14 15/12/14 Del 01/09/14 al 05/10/14 Més informació Coaching per al desenvolupament de la Intel·ligència Emocional a l’aula. curs on-line 30h     10/11/14 01/12/14 Del 01/09/14 al 09/11/14 Més informació Curs Preparació B1 Anglès Semi-presencial 100h     10/11/14 25/03/14 Del 01/09/14 al 09/11/14 Més informació SEGON TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Metodologia significativa, treballar a l'aula sense llibres de text curs on-line 100h    12/01/15 23/03/15 Del 01/11/14 al 11/01/15 Més informació La Web 2.0: Un nou paradigma educatiu curs on-line 100h    12/01/15 23/03/15 Del 01/11/14 al 11/01/15 Més informació Seminari: Recursos web per a treballar l'anglès a l'aula Seminari on-line 45h    23/02/15 30/03/15 Del 01/11/14 al 22/02/15 Més informació Necessitats educatives especials curs on-line 45h    23/02/15 30/03/15 Del 01/11/14 al 22/02/15 Més informació Les intel·ligències múltiples curs on-line 30h     02/03/15 23/03/15 Del 01/11/14 al 01/03/15 Més informació Deixa de navegar i enfila't al núvol curs on-line 30h     Més informació TERCER TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Seminari: EDUCACIÓ 2.0, Aprendre INTERNET seminari on-line 100h 07/04/15 16/06/15 Del 01/01/15 al 06/04/15 Més informació Metodologia significativa, treballar a l'aula sense llibres de text curs on-line 100h    07/04/15 16/06/15 Del 01/01/15 al 06/04/15 Més informació Educació Física: Slackline a l'escola. on-line 45 h 11/05/15 15/06/15 Del 01/01/15 al 10/05/15 Més informació

Llegir més
Històric
Cursos 2017-2018
Catalunya 14 Dic, 2014
historico

CURSOS DE FORMACIÓ CURS 2017/2018 Homologats pel Departament d'Ensenyament. Places limitades per ordre d'inscripció. Es prioritzarà l'afiliació. INFORMACIÓ: 977244458- formacioanpe@hotmail.com CURSOS 2017-18 (vàlids per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis...) Si esteu interessats/des en realitzar la preinscripció d'aquests cursos de formació , envieu un e-mail a formacioanpe@hotmail.com amb les següents dades: Nom del curs que us interessa o interessen. Nom i cognoms. DNI. Telèfon de contacte. E-mail. La preinscripció i matrícula del cursos s’haurà de fer dins el termini indicat. No es podrà realitzar cap matrícula de cursos fora d’aquest termini, tret que quedin places vacants i el curs no estigui començat. INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE ELS CURSOS D'ANPE.Cat. LLEGIU AMB ATENCIÓ. Els nostres cursos estan HOMOLOGATS pel Departament d'Ensenyament, compten amb docents molt reconeguts i experimentats i es poden realitzar amb comoditat gràcies a la plataforma Moodle. Ara bé, cal recordar una sèrie de normes: *Un cop passada la primera setmana d'inici del curs escollit NO ES PODRÀ DEMANAR EL RETORN DELS DINERS O CANVIAR DE CURS. *L'alumne/a es compromet a participar en les activitats i treballs que se li demanen. SI L'ALUMNE/A NO COMPLEIX ELS OBJECTIUS DEL CURS O NO REALITZA LES TASQUES DEMANADES NO REBRÀ EL CORRESPONENT CERTIFICAT . *Els certificats es poden demanar un cop acabat el curs; si no teniu XTEC podeu demanar els certificats en paper. *NO ACCEDIU AL MOODLE DIRECTAMENT, SENSE HAVER REALITZAT LA MATRÍCULA I EL PAGAMENT. Nosaltres ja us informarem de com fer el pagament, recordeu que cal utilitzar el correu formacioanpe@hotmail.com per demanar les instruccions de pagament. *Per raons extraordinàries pot cancel·lar-se un curs; si això succeeix, es tornen els diners a l'interessat/da o es pot realitzar un altre curs de valor igual (o pagar/tornar la diferència de preu)                                                PRIMER TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Necessitats educatives especials Curs on-line 45h 16/10/17 20/11/17 01/09/17 al 16/10/17 Més informació Aprenentatge basat en projectes amb suport TIC Curs on-line 100h 02/10/17 11/12/17 01/09/17 al 02/10/17 Més informació El treball de les competències bàsiques curs on-line 100h 02/10/17 11/12/17 01/09/17 al 02/10/17 Més informació Metodologia significativa, treballar a l'aula sense llibres de text curs on-line 100h 02/10/17 11/12/17 01/09/17 al 02/10/17 Més informació Metodologia significativa, treballar sense llibres CURS D'AMPLIACIÓ curs on-line 100h 02/10/17 11/12/17 01/09/17 al 02/10/17 Més informació Reeditem l'educació. Aprofitant el cervell i les emocions per aprendre  curs on-line 100h 02/10/17 11/12/17 01/09/17 al 02/10/17  Més informació L’alumnat amb TEA: Intervenció educativa  curs on-line 30h  Més informació                                                SEGON TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Metodologia significativa, treballar a l'aula sense llibres de text curs on-line 100h 15/01/18 25/03/18 01/11/17 al 15/01/18 Més informació Aprenentatge per mitjà de competències digitals curs on-line 100h 15/01/18 25/03/18 01/11/17 al 15/01/18 Més informació Metodologia significativa, treballar sense llibres CURS D'AMPLIACIÓ curs on-line 100h 15/01/18 25/03/18 01/11/17 al 15/01/18  Més informació Benestar Emocional i gestió d'aula Curs Presencial (seu ANPE Tarragona ciutat) 30h. Dilluns i Dimecres 17:30-19:30 05/02/18 05/03/18 01/11/17 al 05/02/18 Més informació Reeditem l'educació. Aprofitant el cervell i les emocions per aprendre  curs on-line 100h 15/01/18 25/03/18 01/11/17 al 15/01/18  Més informació L’alumnat amb TEA: Intervenció educativa  curs on-line 30h Més informació TERCER TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Flipped Classroom (Classe voltejada) amb TIC curs on-line 45h. 30/04/18 28/05/18 01/01/18 al 30/04/18 Més informació Metodologia significativa, treballar a l'aula sense llibres de text curs on-line 100h 03/04/18 08/06/18 01/01/18 al 03/04/18 Més informació Benestar Emocional i gestió d'aula Curs Presencial (seu ANPE Tarragona ciutat) 30h. Dilluns i Dimecres 17:30-19:30 09/04/18 30/04/18 01/01/18 al 09/04/18 Més informació Les intel·ligències múltiples curs on-line 30h 30/04/18 22/05/18 01/01/18 al 30/04/18 Més informació Coaching per al desenvolupament  de la Intel·ligència Emocional a l'aula curs on-line 30h. 30/04/18 22/05/18 01/01/18 al 30/04/18  Més informació Metodologia significativa, treballar sense llibres CURS D'AMPLIACIÓ curs on-line 100h 03/04/18 08/06/18 01/01/18 al 03/04/18  Més informació El treball cooperatiu a l'aula curs on-line 30h Més informació JULIOL NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA ENCARA PER CONCRETAR ENCARA PER CONCRETAR ENCARA PER CONCRETAR ENCARA PER CONCRETAR ENCARA PER CONCRETAR

Llegir més
Històric
Funcionament Borsa
Catalunya 14 Dic, 2014
historico

CONSULTA DE DADES PREGUNTES MÉS FREQÜENTS (INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT) LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS. FORMACIÓ INICIAL PER AL PERSONAL INTERÍ MASTER EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT TAULES RETRIBUTIVES COSSOS I ESPECIALITATS QUE ES CONVOQUEN (CURS 2013-2014) JORNADA LABORAL PEL CURS 2013-2014 CRITERIS PER A LA GESTIÓ DE LA BORSA 2013-2014 (IMPORTANT!!) Index temes borsa 1. Què es la borsa? 2. Requisits per a la incorporació 3. Requisits específics per a cada cos 4. Prova de capacitació per especialitat 5. Funcionament general del procés d’adjudicació telemàtica 6. Adreces electròniques per a la gestió dels nomenaments 7. Criteris d'adjudicació de vacants i substitucions 8. Calendari Curs 2013-2014 9. Normativa Què es la borsa? Cada curs escolar, el Departament d'Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament. Aquesta llista està formada, per ordre de prelació, per: *personal que ha prestat serveis interinament en algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ordenat d'acord amb el temps de servei; *les persones que no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent però han superat la fase d'oposició en el darrer procés selectiu per a la provisió de places de funcionariat docent i no han estat seleccionades, ordenades segons la puntuació global obtinguda en el procés selectiu; *les persones admeses en algun dels concursos públics convocats pel Departament d'Ensenyament a partir del mes de setembre del 1996 i que no han estat nomenades com a personal interí docent o no ho han estat després del darrer ingrés a les llistes de candidats i candidates, ordenades segons l'any de la darrera convocatòria en què van participar i segons el número d'ordre assignat en la convocatòria. La convocatòria de la borsa abans es publicava (han estat alguns cursos sense fer-ho) habitualment a finals de juny o començaments de juliol, en les especialitats en què es preveu que manquin candidats durant el curs següent. En cada una es fa pública una llista provisional i posteriorment una de definitiva de les persones admeses i excloses on consta el número d'ordre que se'ls assigna per al curs següent. Funcionament de la borsa Les persones que formen part de la borsa de treball del personal docent poden consultar en línia les dades que hi consten identificant-se amb el codi d'usuari o usuària de la XTEC o, si no en tenen, amb el codi del registre d'usuari o usuària temporal que facilita el mateix sistema. Al llarg del curs s'obren diferents terminis, 16 de setembre de 2013, quarta setmana d'octubre de 2013, darrera setmana de gener de 2014, darrera setmana de març de 2014 per modificar les dades que consten a la borsa. Una vegada ha començat el curs es fan actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions. Els dies en què es realitzaran actes de nomenaments telemàtics s'establiran segons necessitats del servei a criteri dels serveis territorials o del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona. El calendari mensual d'actes de nomenament de cada àmbit territorial s'anunciarà a cada pàgina web. Requisits per a la incorporació Requisits generals   *Tenir la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea. *Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc. *No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat. *No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques. *Tenir el certificat de nivell de suficiència de català  de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent , d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyaments no universitari dependents del Departament d'Ensenyament. Estan exemptes d'aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionariat docent fetes a Catalunya a partir de l'any 1991 han estat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. *No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir. *Tenir la capacitació adequada  per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat cel lloc de treball que s'ha d'ocupar. Requisits específics per a cada cos Mestres Tenir la titulació de mestre o mestra o el títol de grau corresponent.   Professors d'ensenyament secundari   1. Tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o  altres títols equivalents a efectes de docència . 2. Tenir un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008 , de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari. La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s'han obtingut abans de l'1 d'octubre del 2009: *el certificat d'aptitud pedagògica (CAP), *els títols d'especialització didàctica i *el certificat de qualificació pedagògica (CQP). Està exempt d'aquest requisit qui acrediti el següent: *que abans de l'1 d'octubre del 2009 va impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus; *que va obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'octubre del 2009: *mestre o mestra, *diplomatura en professorat d'educació general bàsica, *mestre o mestra d'ensenyament primari *llicenciatura de pedagogia o equivalent: *llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació *llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació *llicenciatura de psicopedagogia, *llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació), *títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general), *títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa), *llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives, *llicenciatura en psicologia de l'educació, *llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa, *llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació, *180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat). 3. Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació: 503 Assessoria d'imatge personal 506 Hoteleria i turisme 507 Informàtica 511 Organització i processos de manteniment de vehicles 519 Processos i mitjans de comunicació 522 Processos i productes d'arts gràfiques 523 Processos i productes de fusta i mobles   Professors d'escoles oficials d'idiomes   1. Tenir latitulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o  altres títols equivalents a efectes de docència . 2. Tenir un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008 , de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari. La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s'han obtingut abans de l'1 d'octubre del 2009: *el certificat d'aptitud pedagògica (CAP), *els títols d'especialització didàctica i *el certificat de qualificació pedagògica (CQP). Està exempt d'aquest requisit qui acrediti el següent: que abans de l'1 d'octubre del 2009 va impartir docència als ensenyaments d'idiomes durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus; que va obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'octubre del 2009: *mestre o mestra, *diplomatura en professorat d'educació general bàsica, *mestre o mestra d'ensenyament primari *llicenciatura de pedagogia o equivalent: llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació *llicenciatura de psicopedagogia, *llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació), *títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general), *títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa), *llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives, *llicenciatura en psicologia de l'educació, *llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa, *llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació, *180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat). 3. Per accedir a les escoles oficials d'idiomes cal superar una prova de capacitació.   Professors d'arts plàstiques i disseny   1. Tenir latitulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència. 2. Per a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació: 701 Ceràmica 708 Dibuix tècnic 709 Disseny d'interiors 710 Disseny de moda 711 Disseny de producte 712 Disseny gràfic 713 Disseny tèxtil 717 Joieria i orfebreria 718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre 720 Materials i tecnologia: disseny 722 Mitjans informàtics 724 Vidre   Professors tècnic de formació professional   1. Titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència. 2. Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació: 601 Cuina i pastisseria 603 Estètica 604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids 609 Manteniment de vehicles 610 Màquines, serveis i producció 611 Mecanització i manteniment de màquines 614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 615 Operacions de processos 618 Perruqueria 623 Producció en arts gràfiques 626 Serveis de restauració 627 Sistemes i aplicacions informàtiques 628 Soldadures 629 Tècniques i procediments d'imatge i so   Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny   1. Titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència. 2. Per accedir a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació: 804 Daurat i policromia 805 Ebenisteria artística 806 Enquadernació artística 808 Fotografia i processos de reproducció 809 Modelisme i maquetisme 814 Tècniques de gravat i estampació 815 Tècniques de joieria, bijuteria 817 Tècniques de patronatge i confecció Prova de capacitació per especialitat El Departament d'Ensenyament estableix la superació d'una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o una substitució per impartir determinats crèdits als cicles formatius de formació professional o determinats crèdits o matèries corresponents als cossos d'arts plàstiques i disseny o del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes. Les proves es realitzaran en els centres on les persones interessades hagin estat nomenades per primera vegada. Si no es supera la prova, el nomenament no tindrà efectes i la persona candidata quedarà exclosa de la borsa de treball per aquesta especialitat. Cicles formatius de formació professional (professors d'ensenyament secundari i professors tècnics) La prova té caràcter teòric i pràctic i s'estructura en dues parts. La primera és de tipus test sobre continguts conceptuals i la segona és un exercici pràctic. El contingut de la prova té com a referència els objectius i els continguts establerts en els currículums dels crèdits assignats a l'especialitat docent (http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp) A fi de tenir l'exempció de la prova, les persones participants que tinguin una experiència mínima de sis mesos en el món laboral o formació específica en el camp corresponent han d'acreditar documentalment l'experiència i la formació esmentades davant la comissió de selecció el mateix dia de la prova. Cal que aportin la documentació següent: Les persones que han treballat com a assalariades un certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (fe de vida laboral) on consti l'empresa i el grup de cotització, actualitzat el mes de setembre del 2013, i un certificat de l'empresa on consti la durada del contracte, les tasques desenvolupades, el CIF de l'empresa i el nom, el DNI i el càrrec de la persona que certifica. Les persones que han treballat com a autònomes un certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral que correspongui, la liquidació de l'impost d'activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d'Hisenda on consta la descripció, el tipus i el grup d'activitat, i una declaració personal de les activitats que realitzen. Una vegada valorada per la comissió avaluadora la documentació acreditativa de l'experiència que hàgiu presentat, en el cas que no hàgiu estat declarat exempt o exempta de la prova, caldrà fer-la. Escoles d'arts plàstiques i disseny (professors i mestres de taller) La prova té caràcter teòric i pràctic i s'estructura en dues parts. La primera és de tipus test sobre continguts procedimentals i conceptuals i la segona és un exercici pràctic sobre les tasques i els processos implicats en la docència i en la gestió de l'aula. Estan exemptes d'aquesta prova les persones que acrediten sis mesos d'experiència docent en llocs de treball de la mateixa especialitat en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament. Escoles oficials d'idiomes La prova consisteix en una entrevista oral, en la qual cal demostrar la competència lingüística suficient per impartir classes de l'especialitat corresponent, i una prova escrita, en la qual s'ha de demostrar el coneixement dels objectius i els continguts del currículum de les escoles oficials d'idiomes i coneixements didàctics per impartir classes de l'idioma com a segona llengua. Estan exemptes d'aquesta prova les persones que acrediten sis mesos d'experiència docent en llocs de treball de la mateixa especialitat en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament.   Funcionament general del procés d’adjudicació telemàtica Informació per al curs 2013-2014 (12 de setembre de 2013) Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent. Curs 2013-2014 Els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants i substitucions que encara estiguin pendents d'adjudicar. Nomenaments a partir de l'inici del curs escolar A partir de l'inici del curs lectiu els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona realitzaran actes de nomenaments telemàtics d'acord amb el procediment que s'estableix a l'article 6 dels Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014  de 28 de juny de 2013 i amb les condicions que s'estableixen a l'article 4 de l'esmentat document. A fi de tenir informació sobre el procediment dels actes de nomenaments telemàtics i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents. Una vegada ha començat el curs, els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran a la pàgina web el calendari mensual d'actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions. Durant el curs, el dia de l'adjudicació, normalment, abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels serveis territorials o al web del Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones convocadesper a cada especialitat. Per saber el resultat de l'adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l'adjudicació a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució reben un avís per mitjà d'un SMS i un missatge de correu electrònic. Les franges horàries en què cal connectar-se per veure el resultat de l'adjudicació i acceptar-la o refusar-la es publiquen a l'apartat Franja horària de connexió de les pàgines web de cadascun dels serveis territorials i al web delConsorci d'Educació de Barcelona. Us aconsellem que prèviament veieu el Vídeo sobre el funcionament de l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació de l'aplicació. Les persones a les quals s'assigna una vacant o substitució l'han d'acceptar des de l'aplicació que hi ha a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació d'aquest web durant la franja horària indicada. Per fer-ho, cal seguir els passos següents: acceptar telemàticament aquesta proposta i imprimir la credencial (en format PDF). El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre. Si no es vol acceptar la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació de l'aplicació. S'ha de tenir en compte que el rebuig d'aquesta proposta comporta l'exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s'al·legui un motiu justificat. En aquest cas, s'ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del servei territorial corresponent. La persona que obté una vacant o substitució per primera vegada ha de portar a la Secció de Gestió de Personal del servei territorial la documentació següent: una fotocòpia del DNI, una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social, un certificat mèdic original que indiqui que no té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici del lloc de treball que ha d'ocupar, l'imprès que fa referència a les dades bancàries, l'imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF), la declaració jurada o promesa de no estar afectat o afectada pel règim d'incompatibilitat i la sol·licitud de compatibilitat. La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta l'acabament de la vacant o substitució per incorporació de la persona titular del lloc de treball. En aquest cas, no més tard de les 10 hores del primer dia lectiu posterior a la data de cessament, la persona interina o substituta ha d'accedir a l'aplicació que hi ha a l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació del web per comunicar la data d'acabament i quedar disponible per participar en posteriors actes de nomenaments (vegeu el Vídeo sobre el funcionament de l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació de l'aplicació). Si la incorporació de la persona titular es produeix dimecres, per exemple, i no se'n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d'adjudicació d'aquell dia. En tot cas, també cal presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del servei territorial o enviar-la escanejada per correu electrònic. Si no es disposa d'ordinador amb connexió a Internet, es pot anar: a la seu dels serveis territorials, a la seu central del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona), als serveis educatius del Departament d'Ensenyament o a qualsevol biblioteca pública de la Generalitat de Catalunya. Si cal resoldre dubtes de tipus informàtic, es pot trucar al telèfon del Servei d'Atenció Unificada del Departament d'Ensenyament (902 532 100), de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius, o s'hi pot enviar un missatge de correu electrònic (sau.ensenyament@gencat.cat). Si cal resoldre dubtes de tipus administratiu, es poden comunicar per correu electrònic al servei territorial.     Adreces electròniques per a la gestió dels nomenaments Barcelona Comarques Mestres d'educació infantil i primària:substituts_prim_com.ensenyament@gencat.cat Professorat de secundària i de règim especial:substituts_sec_com.ensenyament@gencat.cat Baix Llobregat Mestres d'educació infantil i primària: substitucionspribaix.ensenyament@gencat.cat Professorat de secundària i de règim especial: substitucionssecbaix.ensenyament@gencat.cat Vallès Occidental Mestres d'educació infantil i primària:subs_primvocc.ensenyament@gencat.cat Professorat de secundària i de règim especial:subs_secvocc.ensenyament@gencat.cat   Maresme – Vallès Oriental Mestres d'educació infantil i primària:substituts_pri_mvo.ensenyament@gencat.cat Professorat de secundària i de règim especial:substituts_sec_mvo.ensenyament@gencat.cat Catalunya Central Mestres d'educació infantil i primària i professorat de secundària i de règim especial / Professorat de secundària i de règim especial: substitucions_ccentral.ensenyament@gencat.cat   Girona Mestres d'educació infantil i primària:docentpri_gir.ensenyament@gencat.cat Professorat de secundària i de règim especial:docentsec_gir.ensenyament@gencat.cat   Tarragona Mestres d'educació infantil i primària:substitucionspritarragona.ensenyament@gencat.cat Professorat de secundària i de règim especial:substitucionssectarragona.ensenyament@gencat.cat   Lleida Mestres d'educació infantil i primària:substitucionsprilleida.ensenyament@gencat.cat Professorat de secundària i de règim especial:substitucionsseclleida.ensenyament@gencat.cat   Terres de l'Ebre Mestres d'educació infantil i primària: substitucionspriteb.ensenyament@gencat.cat Professorat de secundària i de règim especial: substitucionssecteb.ensenyament@gencat.cat Consorci d'Educació de Barcelona Mestres d'educació infantil i primària:primaria.ceb@gencat.cat Professorat de secundària i de règim especial:secundaria.ceb@gencat.cat Criteris d'adjudicació de vacants i substitucions Ordenació de col·lectius per a l'adjudicació A partir del curs escolar 2013-2014, el personal de la borsa de treball docents'ordena en col·lectius per a les especialitats de primària i de secundària i, dins de cada col·lectiu, pel número d'ordre, de menor a major: Col·lectius per a les especialitats de primària Cos de mestres i amb serveis prestats a la borsa Cos de mestres i sense serveis prestats a la borsa Cos de secundària, amb disponibilitat per treballar a primària i amb serveis prestats a la borsa de primària Cos de secundària, amb disponibilitat per a treballar a primària i sense serveis prestats a la borsa de primària Col·lectius per a les especialitats de secundària Cos de secundària i amb serveis prestats a la borsa Cos de secundària i sense serveis prestats a la borsa Tipus de jornada dels llocs de treball Les jornades s'agrupen en els blocs següents: Bloc 1: jornades 1; 0,92; 0,86 Bloc 2: jornades 0,83; 0,78; 0,75 Bloc 3: jornades 0,70; 0,66; 0,62 Bloc 4: jornades 0,58; 0,50; 0,42 Bloc 5: jornada 0,33 Correspondència entre la dedicació sol·licitada i la jornada del lloc de treball La correspondència entre les dedicacions sol·licitades per les persones que formen part de la borsa de treball i els llocs de treball que es poden adjudicar, és la següent: Correspondència entre la dedicació sol·licitada i els llocs de treball Dedicació sol·licitada pels candidats Dedicació dels llocs de treball que se'ls pot adjudicar 1 1 0,92 0,86 0,83 0,83 0,78 0,75 0,66 0,70 0,66 0.62 0,50 0,58 0,50 0,42 0,33 0,33 Ordre d'adjudicació dels llocs de treball Els llocs de treball s'adjudiquen en l'ordre següent: Especialitat (seguint l'ordre de priorització que estableix cada àrea territorial). Jornada dels llocs de treball (seguint l'ordre de blocs en què s'agrupen les diferents jornades: bloc 1, 2, 3, 4 i 5). Dedicació del lloc de treball (seguint l'ordre de major a menor dedicació). Tipus de centre (primer els centres ordinaris, després els centres o llocs especials).   Exemple: El procés d'adjudicació comença per la primera especialitat prioritzada per l'àrea territorial i s'assignen: a) primer, els llocs de jornada 1 del bloc 1 dels centres ordinaris; b) després els llocs de jornada 1 del bloc 1 dels llocs de treball o centres especials (protecció de menors, formació de persones adultes, etc.) Una vegada adjudicats tots els llocs de la jornada 1, es continua amb la resta de jornades del bloc 1: jornada 0,92 (es repeteix el procés a i b) i jornada 0,86 (es repeteix el procés a i b). Una vegada s'han adjudicat els llocs de treball de totes les jornades que s'agrupen en el bloc 1, es repeteix el procediment per adjudicar les jornades de la resta de blocs, en aquest ordre: bloc 2, bloc 3, bloc 4 i bloc 5, amb els mateixos criteris que per al bloc 1, fins a finalitzar l'adjudicació de vacants i substitucions d'aquesta primera especialitat. I així, successivament, en totes les especialitats, seguint l'ordre de priorització d'especialitats que tinguin establerts els serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona. Calendari Curs 2013-2014 Persones que s'incorporen a la borsa Sol·licitud per formar part de la borsa: del 10 de febrer al 3 de març de 2014 Llista provisional de les sol·licituds admeses i excloses a la borsa: primera quinzena d'abril de 2014 Llista definitiva de les sol·licituds admeses i excloses a la borsa: primera quinzena de maig de 2014 Una vegada publicada la llista definitiva, les persones admeses ja formen part de la borsa, participen en els nomenaments telemàtics ordinaris i segueixen el calendari que hi ha a continuació. Persones que ja formen part de la borsa Actualització de les titulacions que permeten impartir un ensenyament: 2 de desembre de 2013 / 27 de gener de 2014 / abans de la darrera setmana de març de 2014 Modificació de les dades de la borsa per al curs 2013-2014: 16 de setembre de 2013 / del 21 al 28 d'octubre de 2013/ del 2 al 10 de desembre de 2013/ del 27 de gener al 3 de febrer de 2014 / darrera setmana de març de 2014 Normativa PER AL CURS 2013-2014 Resolució ENS/205/2014, de 31 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament. (DOGC núm. 6557 de 7.2.2014) Resolució, de 21 de gener de 2014, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics de modificació de l’apartat 7.1 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014.[PDF,198,67 KB.] (21.1.2014) Resolució ENS/2479/2013, de 21 de novembre, per la qual s'obre un termini de consulta i modificació de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent. (DOGC núm 6511, de 28.11.2013) Resolució, de 12 de setembre de 2013, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics de modificació de l'apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014.[PDF,127,53 KB.] (12.9.2013) Criteris per la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014[PDF,222,80 KB.] (28.6.2013) Resolució ENS/1047/2013, de 13 de maig, per la qual s'estableixen els terminis per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014. (DOGC. núm 6378, 17.5.2013) General Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener, per la qual es modifica la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a professorat d'ensenyament secundari (DOGC núm. 6548, de 27.01.2014) Resolució ENS/2551/2013, de 29 de novembre, de segona modificació de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí docent. (DOGC núm. 6516, de 5.12.2013) Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, per la qual s'actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i s'autoritza la publicació al web del Departament d'Ensenyament. (DOGC núm. 6511, de 28.11.2013) Resolució ENS/1050/2013, de 13 de maig, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, i per la Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre. (DOGC. núm 6379, 21.5.2013) Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny (DOGC núm. 6037, de 3.1.2012) Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011 (DOGC núm. 5906, de 23.6.2011) RESOLUCIÓ EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011 (DOGC núm. 5656, de 23.6.2011) Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, de modificació de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010) Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009) Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari (BOE en català núm. 287, 28.11.2008) Resolució EDU/3969/2007, de 21 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d'agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent (DOGC núm. 5046, de 11.1.2008) RESOLUCIÓ EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d'agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent Resolució EDU/1667/2007, de 5 de juny, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement de triennis al personal interí docent DOGC núm. 4900, de 8.6.2007) Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a que es refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE en català núm. 9, de 16.3.2007) Ordre EDU/334/2006, de 27 de juny, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries referents a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, regulada pel Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006) Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. (BOE en català núm. 11, de 16.5.2006) Decret 172/2005, de 23 d'agost, de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005) Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 3401, de 1.6.2001)

Llegir més
Històric
ACCÉS A CÀTEDRES
Catalunya 14 Dic, 2014

DOGC 16/11/10:  Llista única d’aspirants seleccionats. Llista de persones seleccionades Termini per presentar recursos: un mes des de l’endemà de la publicació de la resolució al DOGC

Llegir més
Històric
| 9 | 10 | 11 | 12 |
Tornar