Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


MUFACE

Veure més

És un organisme públic adscrit al Ministeri d' Hisenda i Administracions Públiques Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, y el Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

MUFACE Gestiona el sistema del Mutualism Administratiu prestant una adequada protecció als mutualistes i beneficiaris, sent el sistema de finançament el de repartiment, el que implica que els ingressos, tant els procedents de cotitzacions com els aportats per l'Estat, es converteixen en les prestacions a rebre per aquells.

Serveis que presta:

 1. Sanitaris
  • Assistència Sanitària
  • Prestacions Complementàries
  • Prestacions Farmacèutiques
 2. Socials
  • Subsidi per Incapacitat Temporal
  • Subsidi per Risc durant l'Embaràs
  • Subsidi per Risc durant la Lactància Natural
  • Indemnització per lesions permanents no invalidants
  • Prestació de Gran invalidesa
  • Prestació per fill o menor acollit a càrrec discapacitat
  • Ajuts econòmics en els casos de part, adopció o acolliment múltiple
  • Prestacions per estudis universitaris
  • Subsidi per Jubilació
  • Subsidi por Defunció
  • Ajut per Sepeli
  • Programes sociosanitaris

Per consultar els impresos de sol·licituds, podeu accedir a través de d'aqueste enllaç