Recogida de firmas Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


MUFACE

Veure més

És un organisme públic adscrit al Ministeri d' Hisenda i Administracions Públiques Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, y el Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

MUFACE Gestiona el sistema del Mutualism Administratiu prestant una adequada protecció als mutualistes i beneficiaris, sent el sistema de finançament el de repartiment, el que implica que els ingressos, tant els procedents de cotitzacions com els aportats per l'Estat, es converteixen en les prestacions a rebre per aquells.

Serveis que presta:

 1. Sanitaris
  • Assistència Sanitària
  • Prestacions Complementàries
  • Prestacions Farmacèutiques
 2. Socials
  • Subsidi per Incapacitat Temporal
  • Subsidi per Risc durant l'Embaràs
  • Subsidi per Risc durant la Lactància Natural
  • Indemnització per lesions permanents no invalidants
  • Prestació de Gran invalidesa
  • Prestació per fill o menor acollit a càrrec discapacitat
  • Ajuts econòmics en els casos de part, adopció o acolliment múltiple
  • Prestacions per estudis universitaris
  • Subsidi per Jubilació
  • Subsidi por Defunció
  • Ajut per Sepeli
  • Programes sociosanitaris

Per consultar els impresos de sol·licituds, podeu accedir a través de d'aqueste enllaç