Coronavirus Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


Retribucions

ANPE te informa todos los años de las retribuciones de los funcionarios docentes de los diferentes Cuerpos por Comunidades Autónomas informando de los posibles incrementos retributivos que se hayan podido producir en las correspondientes Leyes de Presupuestos.

RETRIBUCIONS 2021

RETRIBUCIONS BRUTES MENSUALS

 

 

SOU BASE

C. DESTINACIÓ

C. ESPECÍFIC

T. MENSUAL BRUT

(SENSE TRIENNIS)

TRIENNIS

CATEDRÀTICS

1214,39

764,53

687,48

2666,40

46,73

PES

1214,39

638,29

630,97

2477,96

46,73

PTFP

1050,05

637,88

630,97

2318,90

38,12

MESTRES

MESTRES ESO

1050,05

1050,05

518,33

518,33+119,96

617,06

617,06

2185,44

2305,40

38,12

38,12

 

 

COMPLEMENT ESPECÍFIC PER ESTADIS

ESTADIS

RETRIBUCIONS

RETRIBUCIONS ACUMULADES

PRIMER

112,75

112,75

SEGON

118,58

231,33

TERCER

134,44

365,77

QUART

144,59

510,36

CINQUÈ

127,45

637,81

 

COMPLEMENTS PER ALTRES CÀRRECS DE COORDINACIÓ

CÀRREC DE COORDINACIÓ

COMPLEMENT ESPECÍFIC

COORDINACIONS

81,89

CAP DE DEPARTAMENT

81,89

TUTOR

58,20

TUTOR ESO

81,89

TUTOR CFA/AFA

58,20

RESPONSABLES TAE

58,20

RESPONSABLES D’EE

58,20

 

 


 

Retribucions i Tipus Jornada-Curs 20/21

 

INFANTIL, PRIMÀRIA I PRIMÀRIA ADULTS*

Jornades

Lectives

Compl.

Total al Centre

Sou brut

Tipus Jornada

Vacant sencera o

Mitja vacant+1/substitució o

compactació 1/3+1/3+ 1/3

 

24h/21*

 

6h

 

30h/27*

 

2.185,45€

 

100%

Mitja vacant + 1/3

Mitja substitució+ 1/3 jornada

20h/ 17,30*

5h

25h/ 22,30*

1.821,13€

83,33%

Compactació 1/3+1/3

Jornada 2/3

16h/14*

4h

20h/ 18*

1.456,82€

66,66%

Jornada ½

Mitja substitució

12h/10,30*

3h

15h/ 13,30*

1.092,74€

50%

1/3 jornada

8h/7*

2h

10h/9*

727,40€

33%

 

SECUNDÀRIA, SECUNDÀRIA ADULTS, EOI, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Jornades

Lectives

Compl.

Fixes

Compl.

No Fixes

Total al Centre

Sou brut

Tipus Jornada

Vacant sencera o

Mitja vacant+1/substitució o

compactació 1/3+1/3+ 1/3

 

19h

 

5h

 

6h

 

24h

 

2.483,66€

 

100%

Mitja vacant + 1/3

Mitja substitució+ 1/3 jornada

15h 50m

4h 10m

5h

20h

2.069,64€

83,33%

Compactació 1/3+1/3

Jornada 2/3

12h 40m

3h 20m

4h

16h

1.655,61€

66,66%

Jornada ½

Mitja substitució

9h 30m

2h 30m

3h

12h

1.241,84€

50%

1/3 jornada

6h 20m

1h 40m

2h

8h

827,81€

33%

 

PROFESSORAT TÈCNIC FORMACIÓ PROFESSIONAL (PTFP) I MESTRES ESO

Jornades

Lectives

Compl.

Fixes

Compl.

No Fixes

Total al Centre

Sou brut

Tipus Jornada

Vacant sencera o

Mitja vacant+1/substitució o

compactació 1/3+1/3+ 1/3

 

19h

 

5h

 

6h

 

24h

 

2.319,33€

 

100%

Mitja vacant + 1/3

Mitja substitució+ 1/3 jornada

15h 50m

4h 10m

5h

20h

1.932,70€

83,33%

Compactació 1/3+1/3

Jornada 2/3

12h 40m

3h 20m

4h

16h

1.546,06€

66,66%

Jornada ½

Mitja substitució

9h 30m

2h 30m

3h

12h

1.159,67€

50%

1/3 jornada

6h 20m

1h 40m

2h

8h

773,04€

33%

 

 

Les vacants (mitges jornades i jornades senceres acaben a 31 d’agost.

Si es compacta una vacant i una substitució, la primera finalitza a 31 d’agost, i la segona fins al 30 de juny com a màxim.

 

La nòmina del mes en curs es tanca al voltant del dia 18, per tant els nomenaments posteriors a dita data es retribuiran al mes següent.

La pujada salarial per a l’any 2021 és del 0,9%.

 

COS

TRIENNI

ESTADIS

MENSUAL

Mestres

38,12€

Primer

112,75€

Mestres ESO

38,12€

Segon

118,58€

PTFP

38,12€

Tercer

134,44€

PES

46,73€

Quart

144,59€

 

 

Cinquè

127,45€

 

 

 

 

                                                                                         

 


 

 

RETRIBUCIONS 2020

RETRIBUCIONS BRUTES MENSUALS

 

SOU BASE

 

C. DESTINACIÓ

 

C. ESPECÍFIC

 

T. MENSUAL BRUT

(SENSE TRIENNIS)

TRIENNIS

CATEDRÀTICS

1203,56

757,72

681,34

2642,62

46,32

PES

1203,56

632,59

625,34

2461,49

46,32

PTFP

1040,69

632,59

625,34

2298,62

37,77

MESTRES

MESTRES ESO

1040,69

1040,69

513,70

513,70+118,89

611,55

611,55

2165,94

2284,83

37,77

37,77

 

PAGUES EXTRES

 

SOU BASE

C. DESTINACIÓ

C. ESPECÍFIC

TRIENNIS

CATEDRÀTICS

742,69

757,72

681,34

28,58

PES

742,69

632,59

625,34

28,58

PTFP

758,69

632,59

625,34

27,54

MESTRES

MESTRES ESO

758,99

758,99

513,70

513,70

611,55

730,43

27,54

27,54

 

COMPLEMENT ESPECÍFIC PER ESTADIS

ESTADIS

RETRIBUCIONS

RETRIBUCIONS ACUMULADES

PRIMER

111,76

111,76

SEGON

117,54

229,3

TERCER

133,26

362,56

QUART

144,31

506,87

CINQUÈ

126,33

633,20

 

COMPLEMENTS PER ALTRES CÀRRECS DE COORDINACIÓ

CÀRREC DE COORDINACIÓ

COMPLEMENT ESPECÍFIC

COORDINACIONS

81,16

CAP DE DEPARTAMENT

81,16

TUTOR

57,69

TUTOR ESO

81,16

TUTOR CFA/AFA

57,69

RESPONSABLES TAE

57,69

RESPONSABLES D’EE

57,69

 

 

 


 

Retribucions i Horaris-Curs 19/20

 

INFANTIL I PRIMÀRIA

Jornades

Lectives

Compl.

Permanència

Sou brut

Tipus Jornada

Vacant sencera o

Mitja vacant+1/substitució o

compactació 1/3+1/3+ 1/3

24h

6h

30h

2.165,94€

100%

Mitja vacant + 1/3

Mitja substitució+ 1/3 jornada

20h

5h

25h

1.801,08€

83,33%

Compactació 1/3+1/3

Jornada 2/3

16h

4h

20h

1.444,02€

66,67%

Jornada ½

Mitja substitució

12h

3h

15

1.082,96€

50%

1/3 jornada

8h

2h

10h

715,05€

33%

 

SECUNDÀRIA, EOI, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Jornades

Lectives

Compl.

Fixes

Compl.

No Fixes

Sou brut

Tipus Jornada

Vacant sencera o

Mitja vacant+1/substitució o

compactació 1/3+1/3+ 1/3

19h

9h

2h

2.461,47€

100%

Mitja vacant + 1/3

Mitja substitució+ 1/3 jornada

16h

6h,40m

2h,30m

2.051,14€

83,33%

Compactació 1/3+1/3

Jornada 2/3

12h,30m

6h,30m

2h

1.641,05€

66,67%

Jornada ½

Mitja substitució

9h,30m

4h

1h,30m

784,90€

50%

1/3 jornada

6h

3h

1h

784,90€

33%

 

COS

TRIENNI

        

ESTADIS

MENSUAL

Mestres

37,37€

 

Primer

111,75€

Mestres ESO

37,37€

 

Segon

117,53€

PTFP

37,37€

 

Tercer

133,25€

PES

46,31€

 

Quart

144,30€

Catedràtics

46,31€

 

Cinquè

126,32€

 

 

 

                                                                                         

 


 

 

RETRIBUCIONS 2019

RETRIBUCIONS BRUTES MENSUALS

 

SOU BASE

(codi 001)

C. DESTINACIÓ

(codi 004)

C. ESPECÍFIC

(codi 005)

T. MENSUAL BRUT

(SENSE TRIENNIS)

TRIENNIS

CATEDRÀTICS

1177,08

741,04

666,33

2584,45

45,28

PES

1177,08

618,67

611,58

2407,33

45,28

PTFP

1017,79

618,67

611,58

2248,04

36,92

MESTRES

MESTRES ESO

1017,79

1017,79

502,40

618,67

598,08

611,58

2118,26

2248,04

36,92

36,92

 

 

PAGUES EXTRES

 

SOU BASE

C. DESTINACIÓ

C. ESPECÍFIC

TRIENNIS

CATEDRÀTICS

726,34

741,03

666,03

27,94

PES

726,34

618,66

611,57

26,92

PTFP

742,28

618,66

611,57

26,92

MESTRES

MESTRES ESO

742,28

742,28

502,39

618,67

598,08

611,58

26,92

26,92

 

 

COMPLEMENT ESPECÍFIC PER ESTADIS

ESTADIS

RETRIBUCIONS

RETRIBUCIONS ACUMULADES

PRIMER

109,29

109,29

SEGON

114,94

224,23

TERCER

130,32

354,55

QUART

141,12

495,67

CINQUÈ

123,53

619,20

 

 

COMPLEMENTS PER ALTRES CÀRRECS DE COORDINACIÓ

CÀRREC DE COORDINACIÓ

COMPLEMENT ESPECÍFIC

COORDINACIONS

79,34

CAP DE DEPARTAMENT

79,34

TUTOR

56,38

TUTOR ESO

79,34

TUTOR CFA/AFA

56,38

RESPONSABLES TAE

56,38

RESPONSABLES D’EE

56,38

 

 

retribucions-2019

Taules de retribució del personal docent no universitari del Departament d'Ensenyament (Decret Llei 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya).

 


Actualització de les Pensions de Classes Passives per al 2021

De conformitat amb la Llei 11/2020, de 30 de desembre, les pensions de Classes Passives de l’Estat experimentaran al 2021, amb caràcter general, un increment del 0,9 % respecte a l’import real del 2020.

TAULA PENSIONS 2021

Anys de servei

 

% Haver Regulador

Grup A1

Grup A2

 

 

€/any

€/mes

€/any

€/mes

15

26,92

11.458,14

818,44

9.017,85

644,14

16

30,57

13.011,71

929,41

        10.240,54

731,46

17

34,23

14.569,55

1.040,68.

11.466,60

819,05

18

37,88

16.123,12

               1.151,65

12.689,29

906,37

19

41,54

17.680,95

1.262,92

13.915,35

993,96

20

45,19

19.234,53

1.373,89

15.138,05

1.081,28

21

48,84

20.788,09

1.484,86

16.360,75

1.168,62

22

52,50

22.354,45

1.596,74

17.593,51

1.256,68

23

56,15

23.899,51

1.707,11

18.809,51

1.343,53

24

59,81

25.457,33

1.818,38

20.035,56

1.431,12

25

63,46

27.010,91

1.929,35

21.258,26

1.518,44

26

67,11

28.564,48

2.040,32

22.480,96

1.605,78

27

70,77

30.122,31

2.151,59

23.707,01

1.693,35

28

74,42

31.675,89

2.262,56

24.929,72

1.780,69

29

78,08

33.233,72

2.373,83

26.155,77

1.868,27

30

81,73

34.787,29

2.484,80

27.378,47

1.955,60

31

85,38

36.340,87

2.595,77

28.601,17

2.042,94

32

89,04

37.898,70

2.707,05

29.827,22

2.130,51

33

92,69

37.904,86*

2.707,49

31.049,93

2.217,85

34

96,35

37.904,86

2.707,49

32.275,97

2.305,42

35 o més

100,00

37.904,86

2.707,49

33.498,68

2.392,76

 
Grup/Subgrup (Llei 7/2007)              Haver regulador
A1                                                        42.563,68€/any
A2                                                        33.904,68€/any

*Límit màxim de pensió per l’any 2021: 37.904,86€ brut/any o 2.707,49€ brut/mes per 14 pagues iguals.

 • Amb 32 anys cotitzats el grup A1 (secundària) -2.707,05- arriba pràcticament al 100% del límit màxim de la pensió: 2.707,49€ brut/mes.
 • Amb 35 anys cotitzats al grup A2 (primària) s’arriba al 100% de la pensió màxima de primària: 2.392,76 € brut/mes.

Per l’any 2021 no hi ha cap canvi en la normativa de Classes Passives. Segueix vigent la possibilitat de jubilació voluntària, d'acord amb l'article 28.2.b) del RDL 670/87, per a aquell funcionariat acollit al Règim de Classes Passives (tant en actiu com en excedència), que tingui 60 anys i acrediti 30 anys de cotització com a mínim.

A) Modalitats de jubilació:

1) Jubilació ordinària   

 • Es pot sol·licitar en complir 65 anys o al final del curs escolar en què es compleixen els anys  (jubilació a 31 d’agost). 
 • En el moment de jubilar-se, es té dret al cobrament d’un subsidi de jubilació, que s’ha de sol·licitar a MUFACE.  

Sol·licitud de jubilació 

Com es fa la tramitació per ATRI

 • Es pot perllongar la permanència en el servei actiu més enllà dels 65 anys i com a màxim fins als 70 anys. S’ha de sol·licitar 3 mesos abans de complir els 65 anys al Servei Territorial corresponent, i la Direcció dels SSTT resoldrà la sol·licitud. 

Sol·licitud de perllongament en la permanència en el servei actiu 

Com es fa la tramitació per ATRI

2) Jubilació voluntària: 

 • Tenir entre 60 i 64 anys. 
 • Haver cotitzat un mínim de 30 anys, tenint en compte tot el temps que s’ha cotitzat en qualsevol règim (classes passives, seguretat social).
 • Aquests requisits són d’aplicació a tot el funcionariat que cotitzi per Classes Passives. 
 • Els funcionaris que han aprovat les oposicions a partir 2011 ja no pertanyen al Règim de Classes Passives, sinó al Règim General de la Seguretat Social a efectes de jubilació i, per tant, no es poden acollir a la jubilació voluntària als 60 anys.

Sol·licitud de jubilació voluntària 

Com es fa la tramitació per ATRI

3) Vacances prèvies a la jubilació

El professor o professora que es jubili té dret a gaudir, immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l’1 de setembre anterior a aquesta data.

En conseqüència, les persones que es jubilin no poden optar a cobrar els dies de vacances meritats, excepte en el cas d’impossibilitat de gaudir-les per situació d’incapacitat temporal.

És un requisit imprescindible presentar la sol·licitud de vacances amb un mes d’antelació a la data d'inici del gaudiment de vacances.

Retribucions: El fet de no demanar-ne el gaudiment, no genera el dret a la retribució dels dies de vacances.

Sol·licitud de vacances prèvies 

4) Procediment

● La jubilació s’ha de sol·licitar amb 3 mesos d’antelació com a mínim. El dia en el qual se sol·licita la jubilació és l'últim dia que es treballa. 

● La jubilació es pot sol·licitar en la data que més convingui i no cal esperar a final de mes per demanar-la. 

● La sol·licitud s’ha de presentar als Serveis Territorials on es té la destinació o tramitar-la per l’ATRI. Després de la seva presentació, si heu de fer un tràmit presencial sobre la jubilació, cal sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual resti adscrit i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona. 

La sol·licitud de cita prèvia es realitza a la pàgina de tràmits de la Generalitat de Catalunya i cal seleccionar: 

 • Tema: “Educació i Formació”
 • Subtema: “Tràmits de personal docent”
 • Municipi: escollir el municipi on està el serveis territorials on resti adscrit

4) Resolució

 • Aproximadament al mes d’haver lliurat la sol·licitud, es rep del Servei Territorial primer la resolució provisional de jubilació i posteriorment la resolució definitiva de jubilació. 
 • Notificació del Ministeri d’Hisenda de l’inici del procediment. 
 • L’últim mes que s’està en actiu es rep l'última nòmina del Departament, junt amb la part proporcional de la paga extra. 
 • Al mes següent es cobra la primera pensió d’Hisenda. 
 • La Delegació d’Hisenda envia la Resolució de Reconeixement del dret a pensió on figura l’import brut de la pensió. En el cas d’alguna errada, hi ha un termini de 30 dies per reclamar. 

Per a més informació detallada i actualitzada sobre pensions del Règim de Classes passives de l'Estat, pot obtenir els formularis per sol·licitar aquestes prestacions, conèixer la normativa que les regula, així com el procediment administratiu que se segueix per al seu reconeixement o calcular l'import de la seva futura pensió, si és un funcionari pròxim a jubilar-se o retirar-se, en el següent enllaç: Portal Classes Passives

També es pot contactar amb les seus de Classes Passives a Catalunya:

Barcelona: Via Augusta, 197 - CP. 08006. Tel: 932 16 50 00

Girona: Avinguda Gran Via Jaume I, 47 - CP 17001. Tel: 972 225 050

Lleida: Avinguda de Blondel, 23 - CP. 25002. Tel:  973 289 779

Tarragona: Rambla Nova, 93 - CP 43003. Tel: 977 253 13

 

“Soc docent, soc de la pública, soc d’ANPE”

#AnpeAmbTu

Taula de pensions actual 2020
jubilaciones_2018

Taula de pensions actual 2019
jubilaciones_2019

Taula de pensions actual 2018
jubilaciones_2018

Taula de pensions actual 2017
jubilaciones_2017

Taula de pensions actual 2016
tabla_pensiones_2016

Taula de pensions actual 2015
tabla_pensiones_2015

Taula de pensions actual 2014
tabla_pensiones_2014

Taula de pensions actual 2013
tabla_pensiones_2013

Taula de pensions actual 2012
tabla_pensiones_2012

Taula de pensions actual 2011

Taula de pensions actual 2010
tabla_pensiones_2010

Taula de pensions actual 2009
tabla_pensiones_2009


Cobrament paga extra 2014
 • Noticia nova

Catalunya 27 Sep, 2021
retribucions

Pagament d'ofici a la nòmina de novembre


Retribucions Docents ANPE Informa
Increment retributiu del 0,9% i cobrament del 55% de la paga de 2014
Catalunya 27 Ago, 2021 acció-sindical

El Govern aprova el Decret llei per fer efectiu l'increment retributiu del 0,9% al personal del sector públic i el retorn del 55% de la paga extraordinària del 2014


ANPE Informa Acció sindical Retribucions
Atenció! Nomenament corresponent al mes de juliol de 2016 (retroactiu)
Catalunya 20 Feb, 2020

Execució de sentència. Nomenament corresponent al mes de juliol de 2016


Acció sindical Docents Retribucions
El Departament rectifica
Catalunya 12 Dic, 2019 emorticons-manifestacio-jpeg

El Departament rectifica Davant les protestes d’ANPE i altres sindicats, el Departament rectifica i comunica els/les afectades que cobraran la nòmina al desembre:


Sustitutos Retribucions
El Departament endarrereix el pagament als nous substituts
Catalunya 10 Dic, 2019 emorticons-manifestacio-jpeg

El Departament d'Educació ha informat que aquest mes de desembre les nòmines s'han tancat a dia 2. 


Sustitutos Retribucions
Nomenaments mes de Juliol
Catalunya 28 May, 2019

Nomenament i cobrament mes de juliol


Nomenaments Interins Retribucions
Cobrament 10 % paga extra 2013
Catalunya 11 Mar, 2019

A la nòmina de març cobrarem el 10% de la paga sostreta al 2013.


Acció sindical Acords Retribucions
Modificació de dades. Increment retributiu i cobrament 10% paga 2013
Catalunya 28 Ene, 2019

Modificació de dades. Increment retributiu i cobrament 10% paga 2013


Borses de treball Retribucions Nómina
Taula de pensions 2019
Catalunya 25 Ene, 2019

TAULA DE PENSIONS  2019


Jubilacions Retribucions
Retribucions 2019
Catalunya 25 Ene, 2019

Retribucions 2019


Retribucions Nómina
Increment retributiu 2018 i millora econòmica per IT
Catalunya 18 Oct, 2018

Aprovat el Decret sobre l'increment retributiu per al 2018 i sobre el cobrament del 100% per Incapacitat Temporal


Retribucions Legislació Acords
Retribucions. Increment salarial 2018
Catalunya 09 Oct, 2018

A la Mesa de Funció Pública s’ha acordat un increment de l'1,95% dels nostres salaris.


Retribucions Mesas de negociació
Prestació d’atur
Catalunya 02 Jul, 2018

PRESTACIÓ D'ATUR Pot demanar la prestació d'atur el personal interí o substitut que hagi finalitzat un nomenament, per tant s'ha extingit el seu contracte de treball.


Interins Sustitutos Retribucions
Cobrament mes de juliol personal interí/substituts
Catalunya 05 Jun, 2018

Requisits: a) Haver treballat un mínim de sis mesos i al menys un dia durant els mesos d’abril, maig, juny. b) Complir un dels dos següents: Realitzar un curs de formació de 30h. al mes de juliol. Haver participat en un procés selectiu (oposicions)


Sustitutos Nomenaments Retribucions
Darrer pagament de la paga extra de 2012
Catalunya 14 Mar, 2018

Aquest decret obre la via al cobrament del 20,77% de l’import que es va deixar de percebre de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.  


Retribucions Docents Acords