Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


Retribucions

ANPE te informa todos los años de las retribuciones de los funcionarios docentes de los diferentes Cuerpos por Comunidades Autónomas informando de los posibles incrementos retributivos que se hayan podido producir en las correspondientes Leyes de Presupuestos.

RETRIBUCIONS 2024

RETRIBUCIONS BRUTES MENSUALS (A PARTIR DE 2024)

 

 

SOU BASE

(Codi 001)

C. DESTINACIÓ

(Codi 004)

C. ESPECÍFIC GENERAL

(Codi 005)

 

C. ESPECÍFIC SINGULAR

(Codi 007)

T. MENSUAL BRUT

(SENSE TRIENNIS)

TRIENNIS

 

SOU EXTRA/

TRIENNI EXTRA

CATEDRÀTICS

1.326,90

835,38

689,46

61,79

2913,53

51,07

818,82/31,53

PES

1.326,90

697,43

689,46

 

2713,79

51,07

818,82/31,53

PTFP

1147,35

697,43

689,46

 

2534,24

41,65

836,78/30,37

MESTRES

MESTRES ESO

1147,35

566,36

674,28

131,10

2387,99

2519,09

41,65

 

836,78/30,37

 

 

COMPLEMENT ESPECÍFIC PER ESTADIS

ESTADIS

RETRIBUCIONS

RETRIBUCIONS ACUMULADES

PRIMER

123,26

123,26

SEGON

129,63

252,89

TERCER

146,95

399,84

QUART

159,14

558,98

CINQUÈ

139,30

698,28

 
 
COMPLEMENTS PER ALTRES CÀRRECS DE COORDINACIÓ

CÀRREC DE COORDINACIÓ

COMPLEMENT ESPECÍFIC

COORDINACIONS

89,52

CAP DE DEPARTAMENT

89,52

TUTOR

63,65

TUTOR ESO

89,52

TUTOR CFA/AFA

63,65

RESPONSABLES TAE

63,65

RESPONSABLES D’EE

63,65

 
 

 


RETRIBUCIONS 2023

RETRIBUCIONS BRUTES MENSUALS (A PARTIR DE NOVEMBRE 2023)

 

 

SOU BASE

C. DESTINACIÓ

C. ESPECÍFIC

T. MENSUAL BRUT

(SENSE TRIENNIS)

TRIENNIS

CATEDRÀTICS

1294,60

815,14

733,00

2842,74

49,83

PES

1294,60

680,45

672,67

2647,72

49,83

PTFP

1119,55

680,45

672,67

2472,66

40,64

MESTRES

MESTRES ESO

1119,55

1119,55

552,63

552,63

657,92

783,86

2330,10

2456,04

40,64

40,64

 

 

COMPLEMENT ESPECÍFIC PER ESTADIS

ESTADIS

RETRIBUCIONS

RETRIBUCIONS ACUMULADES

PRIMER

120,26

120,26

SEGON

126,47

246,73

TERCER

143,37

390,10

QUART

155,36

545,46

CINQUÈ

135,91

681,37

 

COMPLEMENTS PER ALTRES CÀRRECS DE COORDINACIÓ

CÀRREC DE COORDINACIÓ

COMPLEMENT ESPECÍFIC

COORDINACIONS

87,33

CAP DE DEPARTAMENT

87,33

TUTOR MESTRES

62,09

TUTOR SECUNDÀRIA

87,33

TUTOR CFA/AFA

62,09

RESPONSABLES TAE

62,09

RESPONSABLES D’EE

62,09

 

 


La nòmina del mes en curs es tanca al voltant del dia 18, per tant els nomenaments posteriors a aquesta data es retribuiran al mes següent.

Les hores lectives: hores de docència directa amb l’alumnat que han de figurar al nostre horari i són de permanència al centre.

Hores complementàries fixes: Hores que juntament amb les lectives apareixen al nostre horari i també són de permanència al centre. Aquestes hores són guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals d'equip docent, reunions de departament, coordinacions d'àmbit i de tutories, comissió d'atenció a la diversitat, coordinacions de nivell i amb especialistes per a l'atenció a la diversitat, i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, faci el director o directora del centre.

Hores complementàries no fixes: Aquestes hores no han d’aparèixer al nostre horari, perquè no es poden programar de manera fixa. Es consideren no fixes reunions d'avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares i mares, coordinació o tutoria de les pràctiques de la formació inicial de professorat, tutoria a professorat novell, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, etc.). Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.

Normativa relativa a l’horari del professorat:

Documents per a l'organització i la gestió dels centres > Personal docent

Durada dels nomenaments

Les vacants (mitges jornades i jornades senceres) finalitzen el 31 d'agost.

Si es compacta una vacant i una substitució, la primera finalitza a 31 d’agost, i la segona fins al 30 de juny com a màxim.

  • Una vacant és un lloc de treball d'un centre educatiu que forma part de la plantilla per a  tot un curs escolar. La persona nomenada per cobrir-la presta serveis durant tot el curs a mitja jornada o a jornada sencera.
  • Una substitució cobreix, de manera provisional, el lloc de treball d'un funcionari/a o un interí/na que es troba absent totalment o parcialment per una llicència, permís, reducció de jornada, baixa per incapacitat transitòria (IT) o altres incidències. La persona nomenada per cobrir-la presta serveis únicament per la durada de la incidència.
retribucions-2022

RETRIBUCIONS 2021

RETRIBUCIONS BRUTES MENSUALS

 

 

SOU BASE

C. DESTINACIÓ

C. ESPECÍFIC

T. MENSUAL BRUT

(SENSE TRIENNIS)

TRIENNIS

CATEDRÀTICS

1214,39

764,53

687,48

2666,40

46,73

PES

1214,39

638,29

630,97

2477,96

46,73

PTFP

1050,05

637,88

630,97

2318,90

38,12

MESTRES

MESTRES ESO

1050,05

1050,05

518,33

518,33+119,96

617,06

617,06

2185,44

2305,40

38,12

38,12

 

 

COMPLEMENT ESPECÍFIC PER ESTADIS

ESTADIS

RETRIBUCIONS

RETRIBUCIONS ACUMULADES

PRIMER

112,75

112,75

SEGON

118,58

231,33

TERCER

134,44

365,77

QUART

144,59

510,36

CINQUÈ

127,45

637,81

 

COMPLEMENTS PER ALTRES CÀRRECS DE COORDINACIÓ

CÀRREC DE COORDINACIÓ

COMPLEMENT ESPECÍFIC

COORDINACIONS

81,89

CAP DE DEPARTAMENT

81,89

TUTOR

58,20

TUTOR ESO

81,89

TUTOR CFA/AFA

58,20

RESPONSABLES TAE

58,20

RESPONSABLES D’EE

58,20

 

 


 

Retribucions i Tipus Jornada-Curs 20/21

 

INFANTIL, PRIMÀRIA I PRIMÀRIA ADULTS*

Jornades

Lectives

Compl.

Total al Centre

Sou brut

Tipus Jornada

Vacant sencera o

Mitja vacant+1/substitució o

compactació 1/3+1/3+ 1/3

 

24h/21*

 

6h

 

30h/27*

 

2.185,45€

 

100%

Mitja vacant + 1/3

Mitja substitució+ 1/3 jornada

20h/ 17,30*

5h

25h/ 22,30*

1.821,13€

83,33%

Compactació 1/3+1/3

Jornada 2/3

16h/14*

4h

20h/ 18*

1.456,82€

66,66%

Jornada ½

Mitja substitució

12h/10,30*

3h

15h/ 13,30*

1.092,74€

50%

1/3 jornada

8h/7*

2h

10h/9*

727,40€

33%

 

SECUNDÀRIA, SECUNDÀRIA ADULTS, EOI, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Jornades

Lectives

Compl.

Fixes

Compl.

No Fixes

Total al Centre

Sou brut

Tipus Jornada

Vacant sencera o

Mitja vacant+1/substitució o

compactació 1/3+1/3+ 1/3

 

19h

 

5h

 

6h

 

24h

 

2.483,66€

 

100%

Mitja vacant + 1/3

Mitja substitució+ 1/3 jornada

15h 50m

4h 10m

5h

20h

2.069,64€

83,33%

Compactació 1/3+1/3

Jornada 2/3

12h 40m

3h 20m

4h

16h

1.655,61€

66,66%

Jornada ½

Mitja substitució

9h 30m

2h 30m

3h

12h

1.241,84€

50%

1/3 jornada

6h 20m

1h 40m

2h

8h

827,81€

33%

 

PROFESSORAT TÈCNIC FORMACIÓ PROFESSIONAL (PTFP) I MESTRES ESO

Jornades

Lectives

Compl.

Fixes

Compl.

No Fixes

Total al Centre

Sou brut

Tipus Jornada

Vacant sencera o

Mitja vacant+1/substitució o

compactació 1/3+1/3+ 1/3

 

19h

 

5h

 

6h

 

24h

 

2.319,33€

 

100%

Mitja vacant + 1/3

Mitja substitució+ 1/3 jornada

15h 50m

4h 10m

5h

20h

1.932,70€

83,33%

Compactació 1/3+1/3

Jornada 2/3

12h 40m

3h 20m

4h

16h

1.546,06€

66,66%

Jornada ½

Mitja substitució

9h 30m

2h 30m

3h

12h

1.159,67€

50%

1/3 jornada

6h 20m

1h 40m

2h

8h

773,04€

33%

 

 

Les vacants (mitges jornades i jornades senceres acaben a 31 d’agost.

Si es compacta una vacant i una substitució, la primera finalitza a 31 d’agost, i la segona fins al 30 de juny com a màxim.

 

La nòmina del mes en curs es tanca al voltant del dia 18, per tant els nomenaments posteriors a dita data es retribuiran al mes següent.

La pujada salarial per a l’any 2021 és del 0,9%.

 

COS

TRIENNI

ESTADIS

MENSUAL

Mestres

38,12€

Primer

112,75€

Mestres ESO

38,12€

Segon

118,58€

PTFP

38,12€

Tercer

134,44€

PES

46,73€

Quart

144,59€

 

 

Cinquè

127,45€

 

 

 

 

                                                                                         

 


 

 

RETRIBUCIONS 2020

RETRIBUCIONS BRUTES MENSUALS

 

SOU BASE

 

C. DESTINACIÓ

 

C. ESPECÍFIC

 

T. MENSUAL BRUT

(SENSE TRIENNIS)

TRIENNIS

CATEDRÀTICS

1203,56

757,72

681,34

2642,62

46,32

PES

1203,56

632,59

625,34

2461,49

46,32

PTFP

1040,69

632,59

625,34

2298,62

37,77

MESTRES

MESTRES ESO

1040,69

1040,69

513,70

513,70+118,89

611,55

611,55

2165,94

2284,83

37,77

37,77

 

PAGUES EXTRES

 

SOU BASE

C. DESTINACIÓ

C. ESPECÍFIC

TRIENNIS

CATEDRÀTICS

742,69

757,72

681,34

28,58

PES

742,69

632,59

625,34

28,58

PTFP

758,69

632,59

625,34

27,54

MESTRES

MESTRES ESO

758,99

758,99

513,70

513,70

611,55

730,43

27,54

27,54

 

COMPLEMENT ESPECÍFIC PER ESTADIS

ESTADIS

RETRIBUCIONS

RETRIBUCIONS ACUMULADES

PRIMER

111,76

111,76

SEGON

117,54

229,3

TERCER

133,26

362,56

QUART

144,31

506,87

CINQUÈ

126,33

633,20

 

COMPLEMENTS PER ALTRES CÀRRECS DE COORDINACIÓ

CÀRREC DE COORDINACIÓ

COMPLEMENT ESPECÍFIC

COORDINACIONS

81,16

CAP DE DEPARTAMENT

81,16

TUTOR

57,69

TUTOR ESO

81,16

TUTOR CFA/AFA

57,69

RESPONSABLES TAE

57,69

RESPONSABLES D’EE

57,69

 

 

 


 

Retribucions i Horaris-Curs 19/20

 

INFANTIL I PRIMÀRIA

Jornades

Lectives

Compl.

Permanència

Sou brut

Tipus Jornada

Vacant sencera o

Mitja vacant+1/substitució o

compactació 1/3+1/3+ 1/3

24h

6h

30h

2.165,94€

100%

Mitja vacant + 1/3

Mitja substitució+ 1/3 jornada

20h

5h

25h

1.801,08€

83,33%

Compactació 1/3+1/3

Jornada 2/3

16h

4h

20h

1.444,02€

66,67%

Jornada ½

Mitja substitució

12h

3h

15

1.082,96€

50%

1/3 jornada

8h

2h

10h

715,05€

33%

 

SECUNDÀRIA, EOI, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Jornades

Lectives

Compl.

Fixes

Compl.

No Fixes

Sou brut

Tipus Jornada

Vacant sencera o

Mitja vacant+1/substitució o

compactació 1/3+1/3+ 1/3

19h

9h

2h

2.461,47€

100%

Mitja vacant + 1/3

Mitja substitució+ 1/3 jornada

16h

6h,40m

2h,30m

2.051,14€

83,33%

Compactació 1/3+1/3

Jornada 2/3

12h,30m

6h,30m

2h

1.641,05€

66,67%

Jornada ½

Mitja substitució

9h,30m

4h

1h,30m

784,90€

50%

1/3 jornada

6h

3h

1h

784,90€

33%

 

COS

TRIENNI

        

ESTADIS

MENSUAL

Mestres

37,37€

 

Primer

111,75€

Mestres ESO

37,37€

 

Segon

117,53€

PTFP

37,37€

 

Tercer

133,25€

PES

46,31€

 

Quart

144,30€

Catedràtics

46,31€

 

Cinquè

126,32€

 

 

 

                                                                                         

 


 

 

RETRIBUCIONS 2019

RETRIBUCIONS BRUTES MENSUALS

 

SOU BASE

(codi 001)

C. DESTINACIÓ

(codi 004)

C. ESPECÍFIC

(codi 005)

T. MENSUAL BRUT

(SENSE TRIENNIS)

TRIENNIS

CATEDRÀTICS

1177,08

741,04

666,33

2584,45

45,28

PES

1177,08

618,67

611,58

2407,33

45,28

PTFP

1017,79

618,67

611,58

2248,04

36,92

MESTRES

MESTRES ESO

1017,79

1017,79

502,40

618,67

598,08

611,58

2118,26

2248,04

36,92

36,92

 

 

PAGUES EXTRES

 

SOU BASE

C. DESTINACIÓ

C. ESPECÍFIC

TRIENNIS

CATEDRÀTICS

726,34

741,03

666,03

27,94

PES

726,34

618,66

611,57

26,92

PTFP

742,28

618,66

611,57

26,92

MESTRES

MESTRES ESO

742,28

742,28

502,39

618,67

598,08

611,58

26,92

26,92

 

 

COMPLEMENT ESPECÍFIC PER ESTADIS

ESTADIS

RETRIBUCIONS

RETRIBUCIONS ACUMULADES

PRIMER

109,29

109,29

SEGON

114,94

224,23

TERCER

130,32

354,55

QUART

141,12

495,67

CINQUÈ

123,53

619,20

 

 

COMPLEMENTS PER ALTRES CÀRRECS DE COORDINACIÓ

CÀRREC DE COORDINACIÓ

COMPLEMENT ESPECÍFIC

COORDINACIONS

79,34

CAP DE DEPARTAMENT

79,34

TUTOR

56,38

TUTOR ESO

79,34

TUTOR CFA/AFA

56,38

RESPONSABLES TAE

56,38

RESPONSABLES D’EE

56,38

 

 

retribucions-2019

Taules de retribució del personal docent no universitari del Departament d'Ensenyament (Decret Llei 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya).

 


 

De conformitat amb el que disposa l'article 78 del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024els havers reguladors experimentaran al 2023, amb caràcter general, un increment percentual del 3,8%.

Revalorització pensions 2024

Taula de pensions actual 2023
pensiones-2023

Taula de pensions actual 2022

Taula de pensions actual 2021
taula-pensions-2021

Taula de pensions actual 2020
jubilaciones_2018

Taula de pensions actual 2019
jubilaciones_2019

Taula de pensions actual 2018
jubilaciones_2018

Taula de pensions actual 2017
jubilaciones_2017

Taula de pensions actual 2016
tabla_pensiones_2016

Taula de pensions actual 2015
tabla_pensiones_2015

Taula de pensions actual 2014
tabla_pensiones_2014

Taula de pensions actual 2013
tabla_pensiones_2013

Taula de pensions actual 2012
tabla_pensiones_2012

Taula de pensions actual 2011

Taula de pensions actual 2010
tabla_pensiones_2010

Taula de pensions actual 2009
tabla_pensiones_2009


Increment addicional del 0,5% en les retribucions dels funcionaris docents
Catalunya 12 Feb, 2024 retribucions

Aquesta pujada salarial tindrà efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023


Retribucions BOE Novetats
ANPE denuncia que el personal docent continuarà perdent poder adquisitiu el 2024
Catalunya 18 Ene, 2024 anpe-noticia

Els salaris del personal docent continua caient en termes reals, malgrat la pujada salarial prevista per 2024.


Docents Retribucions ANPE Informa
Cobrament complement retributiu COCOBE
Catalunya 03 Nov, 2023 cocobe

S'aprova el complement retributiu associat al càrrec de COCOBE a partir de l'1 de setembre de 2023.


Docents Retribucions Novetats
ANPE exigeix una clàusula de revisió salarial en funció de l'IPC i l'equiparació retributiva dels docents
Catalunya 10 Oct, 2022 image

Demanem al Govern que, en la futura Llei de Pressuposts Generals de l'Estat, s'inclogui una pujada salarial acord amb l'IPC, a més a més de la recuperació del poder adquisitiu. 


Acció sindical Notes de premsa Retribucions
Actualització i taula de les pensions de Classes Passives per al 2022
Catalunya 27 Ene, 2022 jubilacions

Les pensions de Classes Passives de l’Estat experimentaran al 2022, amb caràcter general, un increment del 2,5 %.


Jubilacions Retribucions Docents
Pujada salarial del 2%, ja!
Catalunya 13 Ene, 2022 retribucions

ANPE reclama que la insuficient pujada salarial del 2% es pagui immediatament des de la nòmina de gener


Notes de premsa Retribucions
Abonament de la paga extra de 2014
Catalunya 26 Nov, 2021 retribucions

Després de 7 llargs anys, ja era hora!


Retribucions Docents ANPE Informa
Abonament del 100% de la paga extra del 2014 en la nòmina de novembre
Catalunya 20 Oct, 2021 retribucions

El Govern aprova un decret llei per fer efectiu l’abonament als servidors públics de la totalitat de la paga extra del 2014 en la nòmina del mes de novembre.


Retribucions Docents ANPE Informa
Pujada del 2% i equiparació salarial
Catalunya 06 Oct, 2021 retribucions

ANPE CONSIDERA INSUFICIENT LA PUJADA SALARIAL DEL 2% ANUNCIADA PEL GOVERN


ANPE Informa Notes de premsa Retribucions
Cobrament paga extra 2014
Catalunya 27 Sep, 2021 retribucions

Pagament d'ofici a la nòmina de novembre


Retribucions Docents ANPE Informa
Increment retributiu del 0,9% i cobrament del 55% de la paga de 2014
Catalunya 27 Ago, 2021 acció-sindical

El Govern aprova el Decret llei per fer efectiu l'increment retributiu del 0,9% al personal del sector públic i el retorn del 55% de la paga extraordinària del 2014


ANPE Informa Acció sindical Retribucions
Atenció! Nomenament corresponent al mes de juliol de 2016 (retroactiu)
Catalunya 20 Feb, 2020

Execució de sentència. Nomenament corresponent al mes de juliol de 2016


Acció sindical Docents Retribucions
El Departament rectifica
Catalunya 12 Dic, 2019 emorticons-manifestacio-jpeg

El Departament rectifica Davant les protestes d’ANPE i altres sindicats, el Departament rectifica i comunica els/les afectades que cobraran la nòmina al desembre:


Sustitutos Retribucions
El Departament endarrereix el pagament als nous substituts
Catalunya 10 Dic, 2019 emorticons-manifestacio-jpeg

El Departament d'Educació ha informat que aquest mes de desembre les nòmines s'han tancat a dia 2. 


Sustitutos Retribucions
Nomenaments mes de Juliol
Catalunya 28 May, 2019

Nomenament i cobrament mes de juliol


Nomenaments Interins Retribucions
Cobrament 10 % paga extra 2013
Catalunya 11 Mar, 2019

A la nòmina de març cobrarem el 10% de la paga sostreta al 2013.


Acció sindical Acords Retribucions
Modificació de dades. Increment retributiu i cobrament 10% paga 2013
Catalunya 28 Ene, 2019

Modificació de dades. Increment retributiu i cobrament 10% paga 2013


Borses de treball Retribucions Nómina
Taula de pensions 2019
Catalunya 25 Ene, 2019

TAULA DE PENSIONS  2019


Jubilacions Retribucions
Retribucions 2019
Catalunya 25 Ene, 2019

Retribucions 2019


Retribucions Nómina
Increment retributiu 2018 i millora econòmica per IT
Catalunya 18 Oct, 2018

Aprovat el Decret sobre l'increment retributiu per al 2018 i sobre el cobrament del 100% per Incapacitat Temporal


Retribucions Legislació Acords
Retribucions. Increment salarial 2018
Catalunya 09 Oct, 2018

A la Mesa de Funció Pública s’ha acordat un increment de l'1,95% dels nostres salaris.


Retribucions Mesas de negociació
Prestació d’atur
Catalunya 02 Jul, 2018

PRESTACIÓ D'ATUR Pot demanar la prestació d'atur el personal interí o substitut que hagi finalitzat un nomenament, per tant s'ha extingit el seu contracte de treball.


Interins Sustitutos Retribucions