Afilia't El defensor del professor Formació Concurs de trasllats Oposicions CCAA Consulteu aquí totes les ofertes d'ocupació públiques Bolsa de trabajo  L'últim publicat
  Informació professional
  No s'han trobat resultats
  Viatges/T'Iinteresa/Esdeveniments
 • 03 Ene, 2018 Catalunya

  PROVA

  #portfolio
 • Veure més
  Informació professional en altres autonomies
  No s'han trobat resultats


Retribucions

ANPE te informa todos los años de las retribuciones de los funcionarios docentes de los diferentes Cuerpos por Comunidades Autónomas informando de los posibles incrementos retributivos que se hayan podido producir en las correspondientes Leyes de Presupuestos.

Cuadro de Pensiones 2018
Cuadro de Haberes Reguladores
 • Les pensions experimenten un increment del 0,25% respecte a les de l'any 2017. (R.D. 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives per a l'any 2018. BOE del 30 de desembre).
 • Pensió màxima a percibir (36.121,82 €/any. 2.580,13 €/mes)
 • Per al càlcul de la pensió cal buscar a la fila dels anys els serveis que es tenen. A més a més cal descomptar el % de l'IRPF que Hisenda estipuli en cada cas.
Taula de pensions actual 2017
jubilaciones_2017

Taula de pensions actual 2016
tabla_pensiones_2016

Taula de pensions actual 2015
tabla_pensiones_2015

Taula de pensions actual 2014
tabla_pensiones_2014

Taula de pensions actual 2013
tabla_pensiones_2013

Taula de pensions actual 2012
tabla_pensiones_2012

Taula de pensions actual 2011

Taula de pensions actual 2010
tabla_pensiones_2010

Taula de pensions actual 2009
tabla_pensiones_2009